Pijarzy: Wystawa w Miejskim Muzeum w Strážnicy na Morawach

W niedzielne popołudnie 2 listopada 2014 r.,  w Miejskim Muzeum w Strážnicy miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy poświęconej obecności Zakonu Pijarow na Morawach.  Okazją do zorganizowania wystawy były dwa przypadające w tym roku jubielusze: 230 rocznica powołania do życia przy kolegium pijarskim parafii pw. Wniebowziecia NMP oraz 20 rocznica powrotu pijarow do Strážnic.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecna była Pani Renata Smutná – Burmistrz miasta. Na otwarcie wystawy przybyła grupa kilkudziesięciu parafian i mieszkańców miasta. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonali:  Proboszcz o. Łukasz Karpiński oraz Pan Petr Tomeček – Przewodniczący Rady Programowej Muzeum.

Na wystawie zobaczyć można zdjęcia dokumentujące historię parafii oraz obecność pijarow na tych ziemiach, naczynia i szaty liturgiczne z pijarskiego kościola NMP oraz archiwalia parafii i miejscowego kolegium. Wystawa potrwa do stycznia 2015.

nad.: o. ŁK

Za: www.pijarzy.pl