Polak prowincjałem redemptorystów we Francji

Polski redemptorysta o. Zdzisław Franciszek Stanula CSsR został wybrany na prowincjała nowej prowincji redemptorystów we Francji. Powstała ona z połączenia dwóch dotychczasowych prowincji Lyon-Paryż i Strasbourg-Luksemburg.

Należy do niej 100 redemptorystów, którzy żyją w siedmiu wspólnotach we Francji i jednej w Luksemburgu. Posiada ona również siedmiu współbraci w formacji podstawowej (6 Wietnamczyków i 1 Francuza), którzy przygotowują się do posługi kapłańsko-zakonnej. W Prowincji Francuskiej pracują także redemptoryści z Peru, Burkina Faso, Wietnamu i Boliwii. Pod tę prowincję podlega też jedna wiceprowincja w Afryce Zachodniej, obejmująca Niger, Burkina Faso i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Wyboru prowincjała dokonała 15 października kapituła prowincjalna obu dotychczasowych prowincji, obradująca w Trois-Epis. Najważniejsze zadania, o których dyskutowano podczas obrad, to przede wszystkim poszukiwanie i wdrażanie nowych form pracy apostolskiej, które pomogą rozbudzić prowincję i dadzą nadzieję na przyszłość (duszpasterstwo powołaniowe, formacja, nowe parafie, różne formy duszpasterstwa), a także troska o współbraci starszych, którzy poświęcili całe swoje życie dla misji.

O. Zdzisław Stanula urodził się w 1964 w Szerzynach (diecezja tarnowska), w 1987 złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w WSD Redemptorystów w Tuchowie w 1992 przyjął święcenia prezbiteratu. Uzyskał licencjat z teologii moralnej w Wyższym Instytucie Nauk Moralnych w Madrycie.

Pracował na misjach zagranicznych w Burkina Faso w Afryce (1993-2006), gdzie był wychowawcą w domach postulatu i studentatu oraz wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Ouagadougou (Burkina Faso). W latach 2004-2006 był przewodniczącym Sekretariatu Formacji Wiceprowincji Burkina Faso-Niger.

Następnie pracował jako duszpasterz imigrantów w Perth Amboy w USA (2006-2008). Po powrocie do Europy podjął studia doktoranckie z teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. W latach 2009-2012 mieszkał i posługiwał w Paryżu.

Od 2012 r. pełnił w Rzymie urząd sekretarza Konferencji Redemptorystów Europy, która obejmuje 18 Jednostek redemptorystów posługujących w 22 krajach starego kontynentu.

Za: www.redemptor.pl