Bernardyn z Polski wizytatorem w Antonianum

bernardyni-comO. Generał Michael A. Perry mianował Wizytatorem Generalnym Papieskiego Uniwersytetu „Antonianum” w Rzymie O. dra hab. Romualda Koślę.

O. Romuald (Henryk) Kośla, syn Walentego i Anny Kostrzewskiej, ur. 25.03.1959 r. w Radomiu. Do Zakonu wstąpił 08.09.1981 r., pierwszą profesję złożył 09.09.1982, profesję wieczystą 04.10.1986. W latach 1982-1988 odbył studia filozoficzno-teologiczne w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, uzyskując stopień magistra teologii na PAT. Święcenia kapłańskie otrzymał 11.06.1988 r.

W latach 1988-1994 odbył studia z teologii dogmatycznej w Rzymie na Pontificio Ateneo Antonianum uzyskując stopień doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Voluntas est proncipium producendi amorem infinitum”. La „productio” e la „complacentia” nell’autocomunicazione divina secondo il B. Giovanni Duns Scoto.

Po powrocie do kraju (1994-1996) był wicemagistrem kleryków w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wtedy został profesorem WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 1996 do 1999 r. był Rektorem WSD i gwardianem klasztoru seminaryjnego. W latach 1996-1999 oraz 2005-2014 był Kierownikiem oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W latach 1999-2005 pełnił urząd Prowincjała Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OO. Bernardynów w Polsce. Po ukończeniu kadencji prowincjała w 2005 r. został ponownie Rektorem WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Urząd ten sprawował do 2014 r.

Od 2008 do 2010 r. był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2008-2010 oraz 2011-2014 był Wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce.

Dnia 28 listopada 2011 r. Rada Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie nadała mu stopień Doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Od 2013 jest dyrektorem Ośrodka Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie.

Jest wykładowcą teologii dogmatycznej na UPJPII, WSD Archidiecezji Krakowskiej, w WSD OO. Franciszkanów Konwentulanych w Krakowie oraz WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Za: www.bernardyni.com