Polski saletyn wikariuszem generalnym

W Termas de Rio Hondo w Argentynie zakończyła się Kapituła Generalna Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Po raz pierwszy w historii zgromadzenia wikariuszem generalnym został Polak ks. Jacek Pawłowski MS. 

Obradom 32. Kapituły Generalnej towarzyszyło hasło „Prorocy dla świata pojednanego, w łasce z La Salette”. Uczestniczyło w niej 39 współbraci z 11 prowincji i regionów zgromadzenia: Angoli, Argentyny – Boliwii, Brazylii, Filipin, Francji, Indii, Madagaskaru Mjanmy, Polski i Stanów Zjednoczonych.

W czwartek 26 kwietnia, w trzecim tygodniu obrad, kapitulanci wybrali wikariusza generalnego ks. Jacka Pawłowskiego MS oraz trzech innych asystentów generalnych. Pozostałym radnymi zostali: ks. Jojohn Chettiyakunnel MS z Indii, ks. Manuel dos Reis Bonfim MS z Brazylii i ks. Venâncio Nunda MS z Angoli. Po raz pierwszy w historii zgromadzenia urząd wikariusza będzie piastował członek polskiej prowincji. Również po raz pierwszy w gronie asystentów generalnych znaleźli się przedstawiciele najmłodszych prowincji Zgromadzenia – Indii i Angoli. Trzy dni wcześniej, 23 kwietnia przełożonym generalnym saletynów na sześcioletnią kadencję został ponownie wybrany ks. Silvano Marisa MS.

Ks. mg lic. Jacek Pawłowski MS pełni funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie. Do zgromadzenia wstąpił w 1993 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. Ukończył Papieską Akademię Teologicznej w Krakowie oraz Università Pontificia Salesiana. Jest psychologiem i psychoterapeutą.

Trzeci i czwarty tydzień obrad upłynął pięciu komisjom kapitulnym na analizie przedstawionych postulatów i zagadnień. Ostatecznie głosowaniu poddano 17 postulatów dotyczących: misji zgromadzenia i życia wspólnotowego, współpracy z siostrami saletynkami, Świeckich Saletynów i innych grup świeckich współpracujących z naszym Zgromadzeniem, formacji, duszpasterstwa powołań, wspólnoty międzynarodowej w sanktuarium w La Salette, przygotowań do 175. rocznicy objawienia Matki Bożej, kwestii sprawiedliwości i pokoju, zarządzania i finansów, komunikacji i międzykulturowości w zgromadzeniu.

(gz)