Poświęcenie kaplicy i domu paulistów we Lwowie

paulus-org-pl27 września abp Mieczysław Mokrzycki poświęcił kaplicę i dom Towarzystwa Świętego Pawła we Lwowie. Jest to pierwsza nasza wspólnota zakonna na Ukrainie.

Na uroczystości poświęcenia przybył z Rzymu przełożony generalny Towarzystwa Świętego Pawła ks. Valdir Jose de Castro SSP. Obecni byli również prowincjał ks. Bogusław Zeman SSP, wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej ksiądz infułat Józef  Pawliczek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Piotr Brzeski, rektor Bazyliki Metropolitalnej ksiądz prałat Jan Nikiel, kanclerz kurii we Lwowie ks. Vladislav Hrymski, liczni księża z sąsiednich parafii, siostry zakonne oraz grono dziennikarzy katolickich. Na dziedzińcu nowego domu przybyłych gości powitał przełożony wspólnoty paulistów we Lwowie ks. Mariusz Krawiec SSP.

Podczas sprawowanej Mszy św. abp Mieczysław Mokrzycki wygłosił homilię oraz udzielił uroczystego błogosławieństwa nowej fundacji. „Ta praca w naszej diecezji jest misyjna – powiedział arcybiskup – wierzę i mam nadzieję, że dzięki ich obecności i charyzmatowi jeszcze więcej osób będzie miało możliwość poznać Boga oraz że swoją obecnością przyczynią się do budowania między nami pokoju, radości i lepszej przyszłości „.

Słowo do zgromadzonych skierował także ks. Valdir Jose de Castro SSP oraz ks. Bogusław Zeman SSP.

Pierwsi pauliści rozpoczęli swoją pracę apostolską w archidiecezji lwowskiej dwa lata temu. Początkowo korzystali z uprzejmości Arcybiskupa i mieszkali w tamtejszym seminarium duchownych. Teraz mogą cieszyć się własnych domem.

Więcej (zdjęcia) na: www.paulus.org.pl