Pożegnania: ks. Jerzy Edmund Maj SAC

Członek Polskiej Prowincji, w latach 1971-76 w Regii Miłosierdzia Bożego, ponownie w Polskiej Prowincji i od 1993 w Prowincji Zwiastowania Pańskiego, duszpasterz polonijny w USA, kapelan wojskowy.

Urodził się 1 lipca 1931 r. w Radomiu w rodzinie urzędnika państwowego Stani- sława i Władysławy zd. Łobodzińska. Sakramentu Chrztu udzielono mu 12 lipca tr. w parafii św. Jana Chrzciciela. Części jego rodzinnej posesji wchodzi dziś w skład pallotyńskiej parceli w Radomiu. Z pallotynami w Radomiu związał się ściśle od ich przybycia do tego miasta , 3 września 1939 r. Oni tez wywarli wielki wpływ na jego formację duchową w latach szkolnych, zwłaszcza ks. Stanisław Martuszewski i ks. Antoni Jaroch.

Do pallotynów wstąpił 3 września 1949 r. w Ołtarzewie i tam też rozpoczął nowi- cjat, przyjmując 8 września tr. sutannę pallotyńską. Na ręce ks. prowincjała Stanisława Czapli złożył 15 sierpnia 1951 r. w Wadowicach pierwszą profesję, a wieczną – trzy lata później w Ołtarzewie. Tam też w latach 1951-52 pobierał naukę w liceum ogólnokształcącym. W ołtarzewskiej Alma Mater odbył studia filozofii i teologii (1952-58). Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1958 r. w Ołtarzewie z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego.

Po święceniach przebywał przez rok na tirocinium (Studium Pastoralne) w Gdańsku (ul. Elżbietańska). Od 31 sierpnia 1959 do 31 sierpnia 1962 r. przynależał do domu w Ząbkowicach Śląskich. Tutaj zdobył maturę państwową, a w 1960 r. przeznaczono go do pracy rekolekcyjno-misyjnej.

W 1962 r. skierowano go do parafii diecezjalnej w Jedlinie Zdroju, w charakterze wikariusza; przynależał wtedy do wspólnoty w Wałbrzychu. Na terenie parafii Jedlina zbudował kaplice pw. Matki Bożej Różańcowej. Równocześnie od 1967 do 1974 r. podejmował studia na Akademickim Studium Teologicznym we Wrocławiu.

Po Wielkanocy 1971 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej w Stanach Zjed- noczonych. Pracował najpierw w North Tonawanda, a od 1976 r. w Buffalo (parafia St. George w Niagara Falls). Od 15 czerwca 1981 r. był kapelanem armii amerykańskiej, stacjonując w bazach jednostek wojskowych w USA (Fort Knox od 1982 do 1988 r., Dayton od 1990 r.) i w Niemczech (od 1989 r. w Baumholder, 70 km od granicy z Francją). W czasie posługi kapelana wojskowego ukończył 16 grudnia 1988 r. Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych w West Point.

Po zakończeniu służby wojskowej był od 1991 r. duszpasterzem przy naszym domu w North Tonawanda (w latach 2006-07 pracował w tamtejszej parafii St. Florian), a także w Canandaigua (1996), Cheecktowaga (1998 – administrator parafii). W latach 2005-08 pełnił funkcję delegata prowincjała w Stanach Zjednoczonych i rektora domu w North Tonawanda.

Ks. Jerzy Maj zmarł 24 czerwca 2018 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 czerwca w pallotyńskiej wspólnocie przy Sanktuarium Dzieciątka Jezus w North Tonawanda. Mszy św. przewodniczył bp Edward Grosz, biskup pomocniczy diecezji Buffalo. Pochowany został w Buffalo na St. Stanislaus Cemetery.

Niech zmarły Kapłan Jerzy będzie orędownikiem u Pana Boga za naszymi współbraćmi w Stanach Zjednoczonych i w Polsce oraz niech będzie wezwaniem do gorliwej służby kapłańskiej, apostolskiej i misyjnej.

Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC / InfoSAC