Pożegnania: o. Stanisław Wyczyński CSsR

Ze smutkiem informujemy, że ponownie Wiceprowincja Resistencia żegna następnego misionarza, który był tak bardzo związany z Argentyną. Dzisiaj rano, 28 lutego 2017 r. w Quilmes zmarł o. Stanisław Wyczyński CSsR.

O. Stanisław od 1972 r. pracował w Wiceprowincji Resistencia – najpierw we wspólnocie Posadas, następnie w Charata, Resistencia, gdzie był Przełożonym Wiceprowincjalnym przez dwie kadencje. Kolejne miejsca jego pracy to Quilmes i Ezpeleta dla Polonii.

Ostatnie lata przeżył w Quilmes znosząc ze spokojem swoje cierpienia związane z chorobą. Oddany całkowicie  powołaniu które realizował jako misjonarz ludowy, proboszcz i przełożony. Przeżył 87 lat, w Zgromadzeniu 66 lat i w kapłaństwie 59 lat.

Termin pogrzebu zostanie ustalony. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

o. Henryk Kaczocha CSsR, Przełożony Wiceprowincji Resistencia

Za: www.redemptor.pl