Prowincja chrystusowców pw. św. Józefa ma 35 lat

Dnia 2 lutego br. minęła 35. rocznica oficjalnego erygowania prowincji Towarzystwa Chrystusowego pw. św. Józefa, która wówczas obejmowała terytorium Republiki Federlanej Niemiec, Holandii oraz Włoch. Z tej okazji, inaugurując Rok Jubileuszowy, obecny zarząd tej prowincji – ks. Jerzy Wieczorek (prowincjał), ks. Jacek Staniek (wiceprowincjał), ks. Sławomir Nadobny (ekonom) – sprawowali w święto Ofiarowania Pańskiego uroczystą Eucharystię w kościele św. Józefa w Bochum, dziękując za wszelkie dobro, jakie dokonało się w tych latach, a jednocześnie wypraszając potrzebne łaski dla wszystkich chrystusowców pracujących na terenie Niemiec, Holandii, Włoch oraz Węgier.

Główne uroczystości jubileuszowe zostaną wkomponowane w czerwcową pielgrzymkę polonijną do Neviges, której przewodniczyć będzie ordynariusz szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.

Za: www.chrystusowcy.pl