Przekazanie Akt procesu Sł. B. bpa Adolfa Piotra Szelążka, założyciela Sióstr Terezjanek, do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

watykanSługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek, w czasie swej posługi pasterskiej na Wołyniu, wypowiedział znamienne słowa, które w dziś wracają do nas jako jego świadectwo życia: „Świętym jest każdy, kto spełni obowiązek swój na ziemi i będzie blisko Pana.” Dzień 27 października br. zapisał się wyjątkowym wydarzeniem. Zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych akta procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego, zgromadzone na etapie diecezjalnym w diecezji toruńskiej. (Proces zakończono tam 4 wrześni br., zgromadzono 10,5 tys. stron archetypu).

Na umówione wcześniej spotkanie o godz. 9.30 do Kongregacji udała się s. Lucyna Lubińska – Przełożona Generalna Zgromadzenia, s. Hiacynta Augustynowicz – postulator sprawy na etapie rzymskim oraz ekonomka Zgromadzenia – s. Regina Stadnik. Samochód z aktami procesu był doprowadzony do Kongregacji pod eskortą Komendanta Policji, który w swej życzliwości wyraził zgodę na przejazd samochodu ulicą Via Conciliazione, zamkniętą obecnie dla ruchu samochodowego ze względu na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Od dnia 27 października br. otwiera się nowy etap w sprawie beatyfikacyjnej, zwany etapem rzymskim. Przekazane akta będą w dalszej kolejności studiowane i na ich podstawie napisane Positio. Mamy głębokie przekonanie, że przywołane słowa Sługi Bożego w całej pełni znalazły swoje wypełnienie w życiu i działalności bpa Szelążka, który spełniał odpowiedzialnie i z oddaniem obowiązek swój na ziemi i sercem całkowicie przylgnął do Boskiego Mistrza.

s. Hiacynta Bożena Augustynowicz CST