Przesłanie Generała Salezjanów z okazji uwolnienia ks. Thomasa Uzhunnalila

Przełożony Generalny Salezjanów ks. Ángel Fernández Artime wyraża wielką radość i zadowolenie z powodu uwolnienia ks. Thomasa Uzhunnalila. Zaraz po powrocie z Malty ks. Á.F. Artime skierował przesłanie do wszystkich salezjanów i członków Rodziny Salezjańskiej na świecie, dając wyraz swojego szczęścia z powodu tego tak oczekiwanego wydarzenia i dziękując tym wszystkim, którzy zaangażowali się w uwolnienie ks. Toma.

„To wielka wiadomość: nasz współbrat Thomas został uwolniony i teraz jest tutaj z nami” – pisze na początku Przełożony Generalny, przywołując pokrótce wydarzenia, które miały miejsce w dniu wczorajszym, 12 września.

Następnie ks. Á.F. Artime informuje, że ks. Uzhunnalil będzie przebywał we wspólnocie salezjańskiej w Rzymie do czasu, kiedy lekarze uznają, że może ją opuścić, by następnie udać się do Indii.

„Jest jeszcze wiele rzeczy, o których nie wiemy – dodaje Przełożony Generalny, odnosząc się do sposobu uwolnienia ks. Thomasa. Jako Zgromadzenie zostaliśmy poinformowani kilka miesięcy temu o kontaktach, jakie starano się nawiązać z porywaczami (…). Istotnie, otrzymaliśmy wiadomość o jego uwolnieniu dopiero wczoraj, kiedy ks. Thomas był już w drodze do Włoch.”

Oprócz podziękowań pod adresem „sułtana Omanu i kompetentnych władz sułtanatu, działacza humanitarnego i tych wszystkim, którzy w różny sposób i przy różnych okazjach zajmowali się tą sprawą, czyniąc to ze wspaniałomyślnym zaangażowaniem”, ks. Á.F. Artime uściśla również, że „nie zażądano od Zgromadzenia Salezjańskiego żadnego okupu i nie mamy żadnej informacji o tym, by takowy został uiszczony”.

Następnie Przełożony Generalny podkreśla „wielką miłość” i „stałe zatroskanie” ze strony inspektorii Bangalore i całego Zgromadzenia w czasie tych długich miesięcy od porwania.

Kończy, dziękując także „wielu tysiącom osób, które w czasie tych osiemnastu miesięcy Getsemani naszego brata Toma modlili się z wielką wiarą”.

Uwolnienie ks. Uzhunnalila jest powodem, aby w przyszłości odpowiedzieć „z większą wiernością i autentycznością na wezwanie Pana i charyzmat, który nam powierzył, dla którego ks. Tom poświęcił swoje życie: głoszenie Jezusa i Jego Ewangelii, ukochanie młodzieży, chłopców i dziewcząt całego świata, a wśród nich najbiedniejszych i opuszczonych”.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org