Przewodnik po Ziemi Świętej. Wśród autorów salezjanie

Przed Wielkanocą 2017 roku Studium Theologicum Salesianum Publications, Salesian Pontificial University Jerusalem w Izraelu wydało publikację pt. Ziemia Święta. Mały podręcznik pielgrzyma. Jest ona polską wersją projektu Holy Land. A Pilgrim’s Handbook.

Autorami książki są profesorowie związani z salezjańską uczelnią w Jerozolimie: ks. dr Biju Michael SDB, rektor STS, wykładowca teologii moralnej, ks. dr David Neuhaus SJ, wikariusz Patriarchy Jerozolimy do spaw wspólnot hebrajskojęzycznych, wykładowca Pisma Świętego, judaizmu, oraz o. dr Lionel Goh OFM, biblista w STS oraz w Studium Biblicum Franciscanum. Na początku zaznaczono, iż: „Ambicją autorów nie było dostarczenie pielgrzymowi kompletnych informacji na temat nawiedzanych miejsc, było nią natomiast dostarczenie mu czegoś w rodzaju małego podręcznika pielgrzyma”.

Publikacja niniejsza prowadzi czytelnika (pielgrzyma) od Nazaretu (Jezus Nazarejczyk, s. 9-12) do Betlejem (Narodzony w Betlejem, s. 13-18), by potem wrócić do Galilei (Jezus Galilejczyk, s. 19-26), a w końcu doprowadza go do Jerozolimy (Ku Jerozolimie, s. 27-48). Jakby na chwilę pielgrzym wraca na drogę Z Jerozolimy do Jerycha (s. 49- 52) a może także zatrzymać w innych ważnych miejscach, np. w Jafie, Hajfie, Cezarei Nadmorskiej na wybrzeżu Morza Śródziemnego (s. 53-57).

Pozycja ma 66 stron, jest bogato ilustrowana zdjęciami, mapami i diagramami (m.in.: Ziemia Święta w czasach Nowego Testamentu, czy też Podział doby: godziny «dzienne» i «nocne»). Książka posiada także kilka stron na notatki osobiste. Autorem zdjęć, które stanowią ok. 60% całości jest Biju Michael SDB.

Ziemia Święta. Mały podręcznik pielgrzyma jest przedsięwzięciem salezjańsko-jezuicko-franciszkańskim na dużą skalę. Ma się ukazać w 19 językach świata. Dotychczas ukazały się drukiem następujące wersje językowe: angielska, chińska, polska, tagalog (Filipiny), syngaleska (Sri Lanka), suahili (Tanzania, Kenia).

Tłumaczem publikacji na język polski jest ks. dr Piotr Przesmycki SDB, posługujący grupom pielgrzymkowym w Ziemi Świętej, wykładowca teologii moralnej w Łodzi (WSD OFM Conv), vistiting profesor w seminariach duchownych: w Kijowie (WDS) i w Jerozolimie (STS). Konsultacjami służył ks. dr Andrzej Toczyski SDB (STS, biblista). Można mieć nadzieję, że Ziemia Święta. Mały podręcznik pielgrzyma posłuży dużej liczbie polskich pielgrzymów w Ziemi Świętej.

Autor: ks. Tadeusz Niewęgłowski SDB

Za: www.salezjanie.pl