Przygotowania do beatyfikacji ks. Richarda Henkesa SAC

Diecezja ostrawsko-opawska szybkimi krokami przygotowuje się do beatyfikacji pallotyna-męczennika ks. Richarda Henkesa, który pracował w naszej diecezji w ostatnim okresie życia. Beatyfikacja odbędzie się w niedzielę 15 września o godz. 14 w Limburgu. Na tę uroczystość, razem z pomocniczym biskupem z Ostrawy, wybierają się do Niemiec nie tylko pallotyni pracujący w Czechach, ale także księża diecezjalni wraz z wiernymi.

Ostrawsko-opawska diecezja w sposób szczególny wiele miejsca i uwagi poświęca przyszłemu świętemu. Na tym też bardzo zależy biskupowi diecezjalnemu Frantiszkowi Lobkowiczowi, który od samego początku był osobiście zaangażowany w proces beatyfikacyjny naszego współbrata Richarda Henkesa. Dlatego też jako pasterz diecezji z okazji rocznicy urodzin (niedziela 26 maja) ks. Richarda, do swoich diecezjan skierował okazyjny przedbeatyfikacyjny list. Od maja br. parafie oraz szkoły odwiedzają wystawy poświęcone życiu i działalności ks. Richarda. Bezpośrednim duchowym przygotowaniem na uroczystości beatyfikacyjne jest modlitwa nowenną, którą w naszej diecezji oraz innych parafiach czeskiego kościoła będziemy się modlić w dniach od 6 do 14 września br.      

Dziękczynne msze święte za dar beatyfikacji nowego świętego odbędą się w różnych miejscach i przy różnych okazjach. Główna msza św. będzie sprawowana przy okazji Pielgrzymki Narodów już w sobotę 21 września w sanktuarium Maria Hilf u Zlatých Hor. Następnie diecezja będzie dziękować Panu Bogu za dar beatyfikacji ks. Richarda Henkesa w parafii Strahovice (27 października), która była ostatnim miejscem jego duszpasterzowania. W dar dziękczynienia za beatyfikację następnego pallotyna włączy się również pallotyńska wspólnota we Fulneku.

Ks. Jan David SAC

Za: waw.pallotyni.pl