Rada Poszerzona Opata Generalnego CRL

kanonocy-plW dniach od 6 do 8 października odbywa się w Rzymie Rada Poszerzona Opata Generalnego Kanoników Regularnych Laterańskich. Ksiądz Opat Giuseppe Cipolloni zaprosił w tych dniach przedstawicieli wszystkich Prowincji  tworzących Kongregacje Laterańską, aby na nowo zredagować Konstytucje Zakonu, by odnaleźć się w coraz bardziej zmieniającej się rzeczywistości dnia powszedniego. Przedyskutowane zostały również sprawy bieżące, aby ideał kanoniczy nadal mógł stawać się atrakcyjnym ideałem pociągającym młodych ludzi XXI wieku. Spotkanie przebiega w niezwykle otwartej i braterskiej atmosferze ; to nie tylko spotkanie « robocze », ale przede wszystkim wymiana doświadczeń duszpasterskich braci. Mamy nadzieję, że to braterskie spotkanie stanie się impulsem do nowego zapału duszpasterskiego dla wszystkich kapłanów naszej Kongregacji.

Za: www.kanonicy.pl