Home WiadomościZe Świata Radio Maryja w Watykanie

Radio Maryja w Watykanie

Redakcja

W Watykanie przebywa dziś pielgrzymka Radia Maryja, Telewizji Trwam i Naszego Dziennika. Jak podali organizatorzy, uczestniczy w niej ok. 10 tys. pątników. Ich obecność na audiencji ogólnej nie uszła uwadze Benedykta XVI, który dał temu wyraz w słowie do Polaków.
Słuchaj:RealAudioMP3

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzinę Radia Maryja, z biskupami. Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. Pragnienie spotkania z Nim jest zaczynem wiary, wewnętrznym impulsem do szukania Go. Módlmy się, aby ten Rok wiary był dla nas wszystkich czasem osobistego spotkania z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”.

Dziś rano Mszę dla pątników odprawił w Bazylice św. Piotra kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Na rozpoczęcie liturgii podkreślił wielki wkład toruńskich mediów w dzieło ewangelizacji: „Pan wie, ile dobra zostało posiane w sercach słuchaczy przez wspólną modlitwę, głoszenie Ewangelii, katechezę, informację o życiu Kościoła czy bezpośrednie relacje z uroczystości i podróży papieskich. Z serca przyłączam się do waszego dziękczynienia!”.

Kard. Bertone zaznaczył też, że radio i telewizja jako narzędzia ewangelizacji potrzebują odpowiedniego personelu. „Trzeba, by osoby zaangażowane – kierownictwo, redaktorzy i sami słuchacze – byli natchnionymi Duchem Świętym, wiernymi naśladowcami Chrystusa, gotowymi świadczyć o Nim z miłością wobec wszystkich, zarówno braci w wierze, jak i tych, którzy nie podzielają takich samych przekonań” – podkreślił sekretarz stanu.

Z kolei abp Wacław Depo, który wygłosił homilię, zachęcił środowisko Radia Maryja i Telewizji Trwam, aby nie zniechęcało się przeszkodami, które stawia się im drodze: „Jako chrześcijanie i jako Polacy, obywatele ziemskiej ojczyzny, powinniśmy mieć prawo do kształtowania życia społecznego i politycznego w świetle swojej wiary i przekonań. Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii i przekazywanego w mediach obrazu. Dlatego pytamy się otwarcie: w imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i Telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej?”.

O celach kolejnej już wizyty rodziny Radia Maryja w Watykanie mówił natomiast o. Tadeusz Rydzyk CSsR: „Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Matce Najświętszej, że możemy być tutaj u stóp apostolskich na wezwanie Ojca Świętego, by w Roku Wiary wyznać ją tu razem z Piotrem naszych czasów”.

W programie pielgrzymki przewidziano jeszcze modlitwę przy grobie Jana Pawła II oraz Apel Jasnogórski na Placu św. Piotra.

kb/ rv

Za: Radio Watykańskie


Pielgrzymi Radia Maryja uczestniczyli we Mszy św. na Watykanie

W Roku Wiary i niespełna miesiąc przed 21. rocznicą powstania Radia Maryja słuchacze toruńskiej rozgłośni udali się do Ojca świętego Benedykta XVI.

Spotkanie z papieżem poprzedziła uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu.

  • Rodzina Radia Maryja z Ojcem Św. Benedyktem XVI -„W Roku Wiary Ojciec Święty zaprasza do tego, by – razem z nim, następcą św. Piotra – wyznać wiarę. Zaprasza do Rzymu, do stóp apostolskich i do Ziemi Świętej” – powiedział o. Tadeusz Rydzyk.

Słowo pozdrowienia przed uroczystą Mszą św. do ks. kard. Tarcisio Bertone, skierował  ks. bp Andrzej Suski. Ordynariusz Diecezji Toruńskiej przypomniał,  że Ojciec św. Benedykt XVI wezwał nas do owocnego przeżywania Roku Wiary. Dlatego, jak stwierdził przewodniczący Zespołu Biskupów Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja pielgrzymi z Polski, zachęceni przez toruńską rozgłośnię i Telewizję Trwam chcą uroczyście wyznać swoją wiarę i umocnić się w niej przez spotkanie z Ojcem Św. Benedyktem XVI.

 – Przynosimy w darze Ojcu św. wielką modlitwę Ludu Bożego. Jest to wyraz naszej czci i miłości dla Pasterza Kościoła Powszechnego. Tysiące osób z Rodziny Radia Maryja zobowiązało się na stałe wspierać Ojca świętego Benedykta XVI swoją modlitwą i cierpieniem. Zachowujemy z wdzięcznością w sercach pielgrzymkę papieską do Polski w 2006 roku, śladami błogosławionego Jana Pawła II,  pod znamiennym hasłem „Trwajcie mocni w wierze”. Naszą serdeczną modlitwą obejmujemy również posługę Waszej Eminencji, najbliższego współpracownika Ojca świętego – powiedział ks. bp Andrzej Suski.

Następnie zebranych powitał ks. kard. Tarcisio Bertone. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej mówił o znaczeniu pielgrzymowania w kontekście rozpoczętego  Roku Wiary.

Jak mówi: „pielgrzymki te są swoistym wyrazem wiary osobistej i wspólnotowej, świadectwem miłości Boga i bliźniego, znakiem nadziei, że droga życia w zawierzeniu miłosiernym dłoniom Ojca niebieskiego znajdzie swój cel”.

– „Wiara bowiem, poza poznaniem prawdy, jest nade wszystko osobistym, żywym spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem” – akcentował ks. kard. Bertone.

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej nawiązał do jubileuszu XX rocznicy powstania Radia Maryja.

– Wy, Drodzy Bracia, w sposób szczególny chcecie dziś dziękować Bogu za dwadzieścia lat działalności Radia Maryja w Polsce i prosić o błogosławieństwo na przyszłość tej rozgłośni, jak też Telewizji TRWAM. Pan wie ile dobra zostało posiane w sercach słuchaczy przez wspólną modlitwę, głoszenie Ewangelii, katechezę, informację o życiu Kościoła czy bezpośrednie relacje z uroczystości i podróży papieskich. Z serca przyłączam się do waszego dziękczynienia! – powiedział ks. kard. Tarcisio Bertone.

Ks. Kardynał Tarcisio Bertone, mówił także o znaczeniu mediów we współczesnym świecie, zwrócił uwagę, że są to poważne narzędzia nowej ewangelizacji.

– W dzisiejszym świecie radio i telewizja stały się środkami nie tylko informacji, ale coraz bardziej komunikacji i formacji. Jako takie są poważnymi narzędziami nowej ewangelizacji, tzn. głoszenia Chrystusa w sposób dostosowany do kultury, do wymagań i do wrażliwości dzisiejszego człowieka. Aby mogły skutecznie spełniać tę misję trzeba, by osoby zaangażowane – kierownictwo, redaktorzy i sami słuchacze – byli natchnionymi Duchem Świętym, wiernymi naśladowcami Chrystusa, gotowymi świadczyć o Nim z miłością wobec wszystkich, zarówno braci w wierze, jak i tych, którzy nie podzielają takich samych przekonań – dodał ks. kard. Tacisio Bertone.

Ks. Kardynał prosił Matkę Najświętszą i Apostoła Piotra, aby obficie odnowił swoje błogosławieństwo dla członków Rodziny Radia Maryja.

Jak mówił: „aby radio i telewizja, które wspierają, były coraz bardziej skutecznymi środkami ewangelizacji, dla dobra ludzi, waszej Ojczyzny i Kościoła powszechnego”.

Podczas uroczystej Mszy św. z udziałem Rodziny Radia Maryja Homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo. Metropolita Częstochowski  powiedział, że pielgrzymujemy przez życie doczesne drogą wiary nie tylko z Chrystusem, ale i przez Niego. „Mamy jeszcze jedną Drogę, a mianowicie „Drogę do Jezusa”, a jest nią Maryja, Matka Boża”.

Ks. abp. nawiązał do Homilii ks. kard. Josepha Ratzingera wygłoszonej w  Fatimie, w dniu 13. października 1996. Mówił, że „Maryja oddaje wszystko w ręce Jezusa, zdaje się na Niego i na Jego działanie. Nawet Jego pozorna odmowa, Jej nie zniechęca”.

Metropolita Częstochowski zwrócił uwagę, jak bardzo te słowa Papieża i Maryjne przesłanie jest dzisiaj aktualne w Polsce i pielgrzymim trudzie Rodziny Radia Maryja.

„Niezmiernie ważne jest więc to, abyśmy nie ulegali zwątpieniu w realizacji naszych dzieł ewangelizacyjnych”.

– Jako wspólnota wiary w Chrystusa Odkupiciela i prowadzeni przez Maryję, wierzymy, że w samym centrum zmagań o prawdę i wolność znajduje się ludzkie sumienie i jego wrażliwość na dobro i zło, a tym samym osobista odpowiedzialność przed Bogiem i historią. Jako Polacy, mamy na to dowód w dziejach odległej i współczesnej historii naszej własnej Ojczyzny. Drogi, którymi przedziera się prawda są różne… I nieraz tam, gdzie zamykano jej – po ludzku sądząc – wszelkie wejścia, ona właśnie toruje sobie drogę, nazywając kłamstwo i zło po imieniu – powiedział ks. abp Wacław Depo.

Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu stwierdził, że powinniśmy mieć prawo do kształtowania życia społecznego i politycznego w świetle swojej wiary i przekonań.

– Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii i przekazywanego w mediach obrazu. W imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej. Tendencja, aby wiarę zepchnąć do sfery prywatności, sprzeciwia się samej naturze wiary i jest dyskryminująca – powiedział ks. abp Wacław Depo.

Ks. abp. przypomniał także słowa Ojca świętego Benedykta XVI, które skierował w języku polskim do pielgrzymów Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze, w lipcu tego roku. Nawiązał On także do listu z okazji 20. rocznicy toruńskiej rozgłośni.

O. dr Janusz Sok – Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów mówił, że życie człowieka jest pielgrzymowaniem.   Dodał, że sztuką jest jednak rozeznawanie w jakim kierunku iść, jakich dróg unikać, jakich przewodników się trzymać i gdzie przystanąć by nabrać sił.

-My, pielgrzymi, dotarliśmy dziś tutaj – do Rzymu, na grób św. Piotra, by podziękować za wiarę, która jest dla nas drogowskazem i radością, umocnieniem i źródłem ożywczym.  Przybyliśmy, by wyrazić wdzięczność za Wspólnotę Kościoła, która jest nam oparciem i przystanią, której na co dzień potrzebujemy i której pozostaniemy wierni.  Przybyliśmy, by dać świadectwo jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, któremu niesiemy dar modlitwy i wsparcia – powiedział o. dr Janusz Sok.

 Za dar pielgrzymowania do Stolicy Apostolskiej podziękował także o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.

– „Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Matce Najświętszej, że możemy być tutaj u stóp apostolskich na wezwanie Ojca świętego, by w Roku Wiary wyznać ją tu razem  z Piotrem naszych czasów” – powiedział na zakończenie Eucharystii

Jesteśmy tu fizycznie jako parotysięczna delegacja i wielomilionowa Rodzina Radia Maryja w Polsce i świecie,  łącząca się dzięki radiu i telewizji – mówił o. Tadeusz Rydzyk.

– Z tego miejsca od Apostołów, od Piotra naszych czasów, od Ojca Świętego bł. Jana Pawła II – go, jeszcze raz przyjmijmy w Roku Wiary słowo wypowiedziane tutaj do Rodziny Radia Maryja przez bł. Jana Pawła II: „Jesteście podobni do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać…” i siejmy ziarno Ewangelii wszystkim i wszędzie – w rodzinach, środowiskach, ojczyźnie, świecie, aby wszyscy byli mocni żywą wiarą, aby nikt nie błądził w samotności, bo kto wierzy nigdy  nie jest sam – powiedział  o. dr Tadeusz Rydzyk.

Przyjmujemy Ojcze święty Twoje wezwanie do nowej Ewangelizacji, które było przedmiotem troski ostatniego Synodu Biskupów – powiedział o. Tadeusz Rydzyk.

Rodzina Radia Maryja będzie dziś modlić się też przy relikwiach bł. Jana Pawła II, by z Domu Ojca błogosławił Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

Obecnie pielgrzymi uczestniczą w audiencji generalnej z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.

RIRM

Za: www.radiomaryja.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda