Redemptoryści – Włochy: spotkanie nowych wyższych przełożonych z Radą Generalną

redemptor.plNowowybrani przełożeni wyżsi z prowincji i wiceprowincji języków romańskich oraz Koordynator Konferencji Ameryki Łacińskiej i Karaibów spotkali się z Radą Generalną we Włoszech w dniach 20 czerwca do 5 lipca br.

Spotkanie rozpoczęło się w Rzymie i poruszono sprawy ekonomiczne, pracę Komisji Solidarności Ekonomicznej, Akademii Alfonsjańskiej, Collegio Maggiore, zagadnienia związane z pracami Postulatora Generalnego, Instytutu Historycznego, Archiwum Generalnego i Sekretariatu Generalnego.

W dniach 27 i 28 czerwca przełożeni wzieli udział w obchodach święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy i inauguracji Jubileuszu 150 – lecia oddania Jej Ikony w opiekę Redemptorystom. We wtorek, 30 czerwca udali się do Scala, Pagani i Materdomini, gdzie kontynuowano spotkania do 5 lipca.

W szkoleniu uczestniczyło 3 przełożonych z Europy (Prowincje Neapolitańska, Madrycka i Francuska), dwóch z Afryki (Angola i Madagaskar), dziewięciu z Brazylii (wszyscy wybrani po raz pierwszy), 7 z Ameryki Łacińskiej. Ojciec Generał i Radni Generalni wzięli aktywny udział w spotkaniach.

Spotkanie przebiegło w atmosferze radości, braterskiego dzielenia się sprawami i stworzyło wiele okazji do dialogu i wymiany różnych doświadczeń. Podawane informacje przeplatały się w chwilami dialogu o zarządzaniu i życiu w jednostkach. Dyskutowano również o różnych propozycjach i pomysłach. Wszystko osadzona na sprawowanej codziennie Eucharystii i modlitwie w mniejszych grupach.

Lista dyskutowanych tematów:
– Przywództwo, służba i władza w Zgromadzeniu. Przełożony i jego Rada.
– Wizja i misja w Zarządzie WiceProwincji i Prowincji.
– Zasady zarządzania w Zgromadzeniu.
– Rola Zarządu (Wice) Prowincji. Kapituła (Wice) Prowincjalna.
– Plany Zarządu (Wice) Prowincji na następne 4 lata: plan życia wspólnotowego, priorytety pastoralne, apostolat prowincji, wizytacje wspólnot, sekretariaty jednostki.
– Proces restrukturyzacji. Konferencje i subkonferencji i rola ich koordynatorów.
– Sprawy administracyjne i ekonomiczne. Generalny Fundusz Solidarnościowy. Fundusz dla Afryki I Madaskaru. Prace Komisji Solidarności Ekonomicznej.
– Dyrektorium Przełożonych.
– Formacja początkowa i stała w Zgromadzeniu.
– Trudne sprawy Współbraci. Różnorodne działania. Przemoc seksualna, finansowa i nadużycie władzy. Regulaminy, dobre zwyczaje, protokoły działań i duszpasterska troska o dzieci i ludzi niepełnosprawnych.
– Przygotowania do XXV Kapituły Generalnej w 2016 r.
– Obchody Jubileuszu 150-lecia przekazania Ikony MB Nieustającej Pomocy w opiekę Redemptorystom.
– Biuro Komunikacji Zagromadzenia Redemptorystów.

Spotkanie było także czasem refleksji nad konsekrowanym życiem Redemptorystów. W intensywnym programie nie zabrakło czasu na odwiedziny miejsc związanych z początkami Zgormadzenia: Scala (grota św. Alfonsa, dom zakonny wspólnoty redemptorystów, Casa Ansatasio, klasztor Sióstr Redemptorystekk), Pagani (grób św. Alfonsa, muzeum św. Alfonsa), Ciorani – Dom Macierzysty Zgromadzenia (kapitularz, muzeum św. Alfonsa), Marianella w Naepolu (miejsce urodzin św. Alfonsa).

o. Wikariusz Generała Enrique Lopez CSsR, Rzym

Za: www.redemptor.pl