Rzym: kopia Obrazu Matki Bożej Licheńskiej w Watykanie

lichen-plW ramach trwającego nadzwyczajnego jubileuszowego Roku Miłosierdzia, w dniach 7-9 października 2016 roku, do Rzymu zostały zaproszone delegacje sanktuariów maryjnych z całego świata na Jubileusz Maryjny.Na zaproszenie Ojca świętego odpowiedziało również Sanktuarium w Licheniu. Do Rzymu na obchody tegojubileuszu udała się delegacja Marianów – opiekunów licheńskiego Sanktuarium na czele z ks. KustoszemWiktorem Gumiennym MIC.

Główne uroczystości rozpoczęły się 8 października procesją na placu św. Piotra w Watykanie, w której przedstawicieleposzczególnych sanktuariów świata nieśli przywiezione ze sobą kopie obrazów i figur Matki Bożej. Wśród ponad 80 delegacji z całego świata w procesji niesiona była również kopia Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Po procesyjnejprezentacji wszystkich delegacji, pod przewodnictwem papieża Franciszka rozpoczęło się modlitewne czuwaniepołączone z modlitwą różańcową. Na jego zakończenie Ojciec święty pozdrowił wszystkich pielgrzymów i w krótkimprzemówieniu zwrócił uwagę na potrzebę naśladowania Maryi. Na Jej wzór, każdy chrześcijanin najpierw winienwsłuchiwać się w słowa Boga, by później móc je wypełniać w swoim życiu. Nawiązując do odnawianej wcześniejmodlitwy różańcowej Ojciec święty powiedział: „Modlitwa różańcowa nie oddala nas od trosk życia. Wręcz przeciwnie, wymaga od nas włączenia się w codzienne życie, aby umieć rozpoznawać znaki obecności Chrystusa pośród nas. Ilekroć kontemplujemy któreś wydarzenie, którąś tajemnicę życia Chrystusa, jesteśmy wezwani, by rozpoznać, w jakisposób Bóg wkracza w nasze życie, aby Go następnie przyjąć i iść za Nim. W ten sposób odkrywamy drogę, któraprowadzi nas do pójścia za Chrystusem w służbie braciom”. Spotkanie zakończyło się modlitwą „Pod Twoją obronę”, która poleca nas wszystkich Matce Najświętszej.
Następnego dnia – 9 października, Ojciec święty przewodniczył uroczystej Mszy świętej. W homilii zwrócił międzyinnymi uwagę na potrzebę dziękczynienia w życiu każdego chrześcijanina. Winno być ono wzorowane na Maryi, któraprzyjmując zwiastowanie anioła wyśpiewała hymn dziękczynienia i uwielbienia Boga. Spotkanie zakończyła modlitwaAnioł Pański.

Delegacja licheńskiego Sanktuarium wzięła udział w obchodach Jubileuszu Maryjnego w Rzymie w ramach swegoprzygotowania do przyszłorocznych obchodów 50. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Licheńskiej, jakąSanktuarium będzie przeżywać 15 sierpnia 2017 r.

Ks. Sławomir Homoncik MIC
wicekustosz SMBL

Za: www.lichen.pl