Rzym: Międzynarodowe sympozjum o św. Bonawenturze

W dniach od 15 do 17 listopada 2017 r. w Rzymie odbywa się międzynarodowe sympozjum poświęcone św. Bonawenturze zatytułowane „Deus summe cognoscibilis. Aktualność teologiczna św. Bonawentury”.

Wydarzenie wpisuje się w obchody 800-lecia urodzin Doktora Serafickiego i zostało zorganizowane we współpracy trzech rzymskich uczelni papieskich: Uniwersytetu Gregoriańskiego, Uniwersytetu Antonianum i Wydziału Teologicznego św. Bonawentury – Seraphicum. Siedziby tych uczelni poprzez kolejne dni stają się miejscem nie tylko przybliżenia myśli bonawenturiańskiej, ale przede wszystkim okazją do zrozumienia co Doktor Seraficki ma do powiedzenia współczesnemu światu.

Wśród relatorów znajduje się ks. dr. hab. Robert J. Woźniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie współpracujący z Instytutem Studiów Franciszkańskich z tematem: „Bonaventure and his mature Trinitariam thought: a pre-phenomenological theology”. Inni znani z udziału w organizowanym w Krakowie w czerwcu przez ISF sympozjum bonawenturiańskim wykładowcy to: J.B. Freyer z Rzymu, M. Olszewski z Torunia, C.V. Pospišil z Pragi, M. Melone z Rzymu.

pb

Za: www.franciszkanie.pl