Saletyni: Nowa placówka na Ukrainie

W uroczystość Matki Bożej Saletyńskiej misjonarze saletyni oficjalnie objęli duszpasterstwo w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego w Brajłowie.

Nasze zgromadzenie do Brajłowa w obwodzie winnickim na Ukrainie przybyło na zaproszenie bp. Leona Dubrawskiego OFM, ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej. Pierwszym saletynem, który rozpoczął posługę już w marcu 2016 r. był ks. Józef Krzyszycha MS. Po pewnym czasie dołączył do niego dk. Piotr Sofij MS.

Oficjalne objęcie nowej placówki nastąpiło 19 września. Pierwszym proboszczem i przełożonym został mianowany ks. Krzyszycha, zaś do pomocy został skierowany pochodzący z Ukrainy al. Mykhailo Trach MS.

Początki historii Sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego sięgają 1740 r., kiedy ówczesny właściciel Brahiłowa (Brajłowa) Franciszek Salezy Potocki rozpoczął budowę kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej i klasztoru i sprowadził do niego trynitarzy. Zakonnicy w 1744 r. przywieźli z Madrytu wykonaną z drzewa cytrusowego figurę Jezusa Nazaretańskiego, która szybko została uznana za słynącą łaskami. W ramach represji po stłumieniu powstania listopadowego w 1832 r. klasztor trynitarzy został skasowany, a w 1845 r. do porzuconych budynków został przeniesiony żeński prawosławny monaster z Winnicy. Władze komunistyczne zamknęły go w 1932 r., ale po upadku ZSRS monaster przejął Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, reaktywując wspólnotę mniszek. Pozbawieni świątyni katolicy mogli korzystać jedynie z kaplicy cmentarnej. Dopiero w 1850 r. parafia otrzymała pozwolenie na budowę kościoła, jednak władze carskie utrudniały jego wzniesienie. Budowa jednak rozpoczęła się w 1852 r i trwała przez 27 lat. W 1913 r. do miejscowej parafii katolickiej należało 6123 wiernych.

Głównym obiektem kultu w świątyni była figura Pana Jezusa Nazaretańskiego, umieszczona w głównej nawie kościoła. Przedstawiała umęczonego Chrystusa w cierniowej koronie, ubranego w białą albę i czerwony płaszcz, z rękami złożonymi na piersi. Do brajłowskiego sanktuarium co roku przybywały tysiące chrześcijan. Tylko w latach 1746–1758 zebrano i zapisano 47 cudów. Źródła podają, że świątyni znajdował się również słynący łaskami obraz Matki Bożej.

W 1938 r. z powodu szalejących prześladowań ludności polskiej w ramach akcji NKWD wywieziono z Brajłowa figurę Jezusa Nazaretańskiego i obraz Matki Bożej. Niestety nie udało się ich odnaleźć. W 1961 roku kościół został zamknięty przez władze komunistyczne i przeznaczony na magazyn zakładu produkcji soków. Zniszczoną świątynię oddano wiernym dopiero w 1990 r. Dziewięć lat później do kościoła powróciła kopia figury Pana Jezusa, którą poświęcił bp Jan Olszański (1919–2003).

(gz)

Za: www.saletyni.pl