Saletyni – Szwajcaria: Nowa Rada Prowincjalna

Kapituła Prowincjalna Prowincji Szwajcarskiej naszego Zgromadzenia wybrała 28 lutego 2012 roku nową Radę Prowincjalną. Na drugą kadencję zostali ponownie wybrani: ks. Piotr Żaba MS (prowincjał), ks. Franz Reinelt MS (wikariusz), ks. Albert Schlauri MS (asystent).

Naszym Współbraciom serdecznie gratulujemy i życzymy światła Ducha Świętego w pełnieniu posługi.

(dk)

Za: www.saletyni.pl