Salezjanie – Chile: Bożonarodzeniowa misja w odpowiedzi na apel Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Salezjańska parafia pw. św. Jana Bosko w Valparaíso w oryginalny i kreatywny sposób odpowiedziała na apel V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, która obradowała w 2007 r. w Aparecida, w Brazylii. Na czas Adwentu zaproponowała “Bożonarodzeniową Misję”.

W końcowym dokumencie Konferencji Ogólnej biskupi Ameryki Łacińskiej wzywają katolików do przyjęcia “stałej postawy misyjnej”, “wyjścia i spotkania tych, którzy stoją daleko od Kościoła” i zaproponowania “prawdziwego nawrócenia duszpasterskiego i odnowy struktur”. Te zachęty były inspiracją dla wielu inicjatyw, które podjęli działacze duszpasterscy z salezjańskiej parafii.

Targi na “Corso Argentina” w Valparaíso, w Chile, są wydarzeniem, które budzi szczególne zainteresowanie w tym mieście. Odbywają się każdej środy i soboty w “bandejón”, na rozległym głównym trakcie, który rozdziela dwie przecznice tego “Corso”, stanowiącego od 1938 r. główny komunikacyjny trakt prowadzący do portu. Tutaj, w czasie Adwentu, odbyła się właśnie “Bożonarodzeniowa Misja”, którą zorganizowała parafia salezjańska, która od 1915 r. przylega do “Corso Argentina”.

Działacze duszpasterscy z parafii pw. św. Jana Bosko, zachęceni apelem Episkopatu Ameryki Łacińskiej, włączyli w roczny program swojej działalności cykl akcji, które przeprowadzili w sercu miasta, aby dać świadectwo radości i piękna wiary, wychodząc na zewnątrz murów i spotykając osoby tam, gdzie te się znajdują, żyją i pracują.

“Bożonarodzeniowa Misja” jest jedną z tego typu inicjatyw, a składa się na nią adwentowa liturgia, celebrowana w ramach tych Targów, zapowiedź przyjścia Pana i odwiedziny każdego sprzedawcy, aby zanieść mu Dobrą Nowinę. Ci otrzymują także adwentową świecę, przesłanie i mały podarek.

W tej akcji wzięlo udział około czterdziestu działaczy duszpasterskich, którym towarzyszył ks. proboszcz Patricio Álvarez. Do nich dołączył także chór parafialny “Duch Valdocco”, który wykonał bożonarodzeniowe pieśni w czasie trwania targów. Na to adwentowe przeżycie złożyły się trzy spotkania, każde na określony temat: środa, 5 grudnia, była poświęcona Dziewicy Maryi, drugie – św. Józefowi i na koniec, 22 grudnia – Jezusowi, który “przychodzi i rodzi się dla naszego zbawienia” – jak to głosiło hasło tej inicjatywy.

ANS – Valparaiso

Za: www.infoans.org