Salezjanie: Dwoje nowych kosultorów w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych

W sobotę, 14 kwietnia, Papież mianował nowych Konsultorów Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Wśród nich znaleźli się także ks. Antonio Escudero Cabello SDB i s. Grazia Loparco CMW.

Ks. Antonio Escudero Cabello, pochodzący z Madrytu, jest salezjaninem od 1977 r.; święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1986 r. Po specjalizacji z mariologii na Papieskim Wydziale “Marianum” i obronie pracy doktorskiej na temat “Kwestia teologiczna pośrednictwa Maryi w fazach poprzedzających i przygotowujących Sobór Watykański II. Elementy oceny synodalnego wkładu” – został mianowany wykładowcą teologii na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Obecnie jest także Dyrektorem Instytutu Teologii Dogmatycznej i Kierownikiem kursu permanentnego dla misjonarzy i misjonarek.

Ks. Escudero pełnił także inne funkcje: dochodzącego wykładowcy na katedrze prof. Petera Neunera na “Ludwig-Maximilian-Universität” w Monachium w roku akademickim 1998-1999, członka Rady Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej (od 2001 r.) i przedstawiciela Włoskiego Stowarzyszenia Mariologicznego Międzydyscyplinarnego (od 2010).

Siostra Grazia Loparco, Córka Maryi Wspomożycielki od 1983 r., po otrzymaniu dyplomu z Literatury, zrobiła doktorat z Historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w 2001 r. Obecnie jest wykładowcą Historii Kościoła na Papieskim Wydziale Nauk Edukacyjnych “Auxilium” od 1996 r.

Jest prezesem Stowarzyszenia Historyków Salezjańskich na okres 2009-2015; wiceprezesem Stowarzyszenia „Coordinamento Storici Religiosi” od 2002 r. Siostra Loparco angażuje się przede wszystkim w badania historyczne dotyczące Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki, co czyni w łączności z innymi badaczkami zajmującymi się historią kobiet, i Rodziną Salezjańską. Co do innej problematyki, jak ta dotycząca Żydów w czasie II wojny światowej, swoimi badaniami objęła także inne Zgromadzenia zakonne. Jest autorką wielu publikacji i redaktorem licznych książek, powstałych we współpracy z innymi uczonymi.

Kongregacja ds. Kanonizacyjnych składa się aktualnie z 34 członków: kardynałów, arcybiskupów i biskupów, korzystając z pomocy dwóch kolegiów konsultorów: historyków i teologów.

ANS – Watykan

Za: www.infoans.org