Salezjanie: Ksiądz Krzysztof Rychcik został nowym przełożonym inspektorii zambijskiej

salezjanie.plPrzełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, za zgodą Rady Generalnej, mianował ks. Krzysztofa Rychcika, misjonarza z Polski, nowym przełożonym inspektorii zambijskiej.

Ks. Krzysztof wstąpił do nowicjatu salezjańskiego w Czerwińsku w 1983 roku, jeszcze jako kleryk wyjechał na misje do Zambii. Śluby wieczyste złożył w 1990 roku w Lusace, a święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku w Kazembe.

Studia ukończył w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Jako misjonarz pracował w Zambii, Kenii i Południowej Afryce. Od 2010 roku jest dyrektorem wspólnoty i mistrzem nowicjatu w Lusace, stolicy Zambii. W tym roku mija 30 lat od wyjazdu ks. Krzysztofa na misje.

W skład inspektorii zambijskiej wchodzą cztery kraje: Zambia, Malawi, Zimbabwe i Namibia. Ks. Krzysztofowi życzymy darów Ducha Świętego i opieki Wspomożycielki Wiernych.

Za: www.salezjanie.pl