Salezjanie – Zambia: Poświęcić swoje życie pracy misyjnej

Salezjanie przybyli do Zambii w 1982, a pierwszymi misjonarzami byli Polacy. Od początku pracowali w parafiach, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na pracy z młodzieżą.

W 1995 rozpoczęli pracę w Malawi, w 1997 w Zimbabwe, a w 2001 w Namibii. Owocem tego jest 11 oratoriów, 9 parafii oraz 9 szkół, m.in.: szkoła zawodowa w Chingoli, stolarska w Kazembe i rolnicza w Lufubu. Obecnie w Zambii pracuje 88 salezjanów – połowa to powołania lokalne, pozostali to salezjanie z Polski i innych krajów. 

Do Kabwe salezjanie przybyli w 1987 roku i przejęli parafię Najświętszej Maryi Panny. W 2015 roku parafia została podzielona. Powstała nowa pod wezwaniem św. Jana Bosko w dzielnicy Makululu. Żyje tam ponad 80.000 ludzi, 24% ludzi dorosłych jest zarażonych wirusem HIV. W efekcie co czwarte dziecko to sierota. Zakłada się, że w Makululu żyje ponad 5.000 sierot. Większość z nich wychowywana jest przez babcię lub dziadka, ciotkę lub starsze rodzeństwo.

Ze względu na duże zaludnienie w szkołach w Makululu brakuje miejsc, w klasach jest średnio 60 uczniów. Ponad 40% dzieci w wieku od 7 do 14 lat nie chodzi do szkoły. W dzielnicy jest tylko jeden ośrodek zdrowia, brakuje podstawowych lekarstw, podczas gdy skażenie środowiska ołowiem sprawia, że wiele dzieci choruje. Skażona jest także woda w studniach, a miejskie punkty poboru otwarte są tylko kilka godzin – ludzie czekają godzinami na wodę, za którą muszą dodatkowo zapłacić.

Ksiądz Andrzej Zdzieborski jest proboszczem parafii w Kabwe. W kościele odprawiane są codzienne Msze Święte, w niedzielę dwie: jedna po angielsku, druga w lokalnym języku bemba. Od 2000 roku przy kościele działa także Centrum Młodzieżowe, które oferuje młodym ludziom formację duchową i zajęcia rekreacyjne.

Ksiądz Andrzej przyjechał kilka dni temu do Polski, żeby poddać się operacji oczu. Salezjanin cierpi na zaćmę. Ksiądz Andrzej został posłany na misje do Afryki w 1984 roku, po 12 latach pracy w Polsce. Salezjański Ośrodek Misyjny realizuje projekt, którego celem jest zebranie środków na bilety lotnicze, zabieg w Polsce, leki oraz wizyty kontrolne.

ANS – Kabwe

Za: www.infoans.org