Salezjański Ruch Młodzieżowi ku Synodowi Biskupów 2018

Jeśli rok 2018 został ostatnio określony przez różne media „rokiem młodzieży”, jest to z pewnością także spowodowane faktem, iż XV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów (Rzym, 3‒28 października 2018), będzie poświęcone, z woli papieża Franciszka, tematowi „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Salezjański Ruch Młodzieżowy (MGS) przygotowuje się wraz z Kościołem do tego ważnego wydarzenia o zasięgu uniwersalnym. 

W ostatnich miesiącach różne grupy MGS uczestniczyły, czyniąc to w miejscach, w których działają, w konsultacjach na forum diecezjalnym i w konferencjach biskupów, rozpowszechniając także wśród młodzieży ankietę online, która została opublikowana przez Sekretariat Synodu w czerwcu ubiegłego roku. Zebrane odpowiedzi i dane posłużą do opracowania Instrumentum LaborisSynodu, dokumentu, który będzie ukierunkowywać obrady ojców synodalnych. Ten dokument, który ma się ukazać w czerwcu tego roku, będzie się opierać na Dokumencie Przygotowawczym i będzie zawierać opinie, które zostały zebrane dzięki zaangażowaniu Konferencji Episkopatu i Unii Zgromadzeń Zakonnych w czasie Międzynarodowego Seminarium poświęconego sytuacji młodzieży, które zostało zorganizowane przez Sekretariat Synodu we wrześniu 2017. Posłuży to tego także tzw. „Spotkanie przedsynodalne” – stanowiące prawdziwe novum w przypadku tego Synodu – które odbędzie się w Rzymie (19‒24 marca 2018) z udziałem około 300 ludzi młodych pochodzących z różnych środowisk, nie tylko katolickich, którego celem będzie bezpośrednie wysłuchanie głosu ludzi młodych. Salezjański Ruch Młodzieżowy będzie tam obecny.

W kontekście tych spotkań, w dniu, w którym czcimy św. Jana Bosko, MGS ponawia swoje zaangażowanie w przygotowanie do najbliższego Synodu, uruchamiając hasztag #sym4synod. SYMto skrót angielski odnoszący się do Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (Salesian Youth Movement): w ten sposób proponuje się jeden hasztag międzynarodowy, umieszczając go obok tego oficjalnego #Synod2018 i odnosząc do wszelkich materiałów (zdjęcia, wideo, artykuły) na wszystkich etapach przygotowania do Synodu, które różne grupy MGS będą udostępniać w mediach społecznościowych w najbliższych miesiącach.

Celem jest wzmocnienie przekazu, a nie jego zastąpienie: nie chodzi tu o tworzenie paralelnych kanałów przekazu, co raczej o „zarażenie” salezjańską radością tego przepływu informacji, który będzie się wiązać z tym światowym wydarzeniem. Przesłanie jest proste: „SYM-MGS dla Synodu”, Salezjański Ruch Młodzieżowy w służbie na synodalnej drodze całego Kościoła, aby Dobra Nowina dotarła do wszystkich ludzi młodych.

Tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tej drodze synodalnej i skorzystać z okazji do dzielenia się tym, co każda grupa MGS na świecie będzie przeżywać przed zbliżającym się październikowym Synodem, zapraszamy na spotkanie online: #sym4synod #Synod2018

Za: www.salezjanie.pl