Home WiadomościZe Świata Salwatorianie: pierwsze takie święto

Salwatorianie: pierwsze takie święto

Redakcja

Dnia 21 lipca 2021 roku, Rodzina Salwatoriańska na całym świecie, pierwszy raz przeżywała Święto Błogosławionego Franciszka Jordana, jej Założyciela. We wspólnotach salwatoriańskich był to dzień pełen radości i pogłębionej refleksji nad duchowością, charyzmatem i tożsamością.

Kiedyś w tym dniu społeczność Salwatoriańska obchodziła rocznicę przyjęcia przez Jana Baptystę Jordana święceń kapłańskich, a dzisiaj cieszy się z możliwości celebrowania liturgicznego wspomnienia nowego Błogosławionego (15.05.2021).

W Salwatoriańskich kościołach odbyły się uroczyste Msze Święte. Towarzyszyły im okolicznościowe nabożeństwa. Międzynarodowa wspólnota przygotowała wiele tekstów modlitewnych opartych na Dzienniku Duchowym i innych pismach Założyciela. W wielu miejscach uczczono również relikwie.

www.facebook.com/salwatorianie.polskaprowincja  

www.instagram.com/salwatorianie_polska 

Za: www.sds.pl


21 lipca po raz pierwszy oficjalnie obchodzono święto bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. W tym dniu wielu braci i sióstr wielkiej Rodziny Salwatoriańskiej zgromadziło się razem, dziękując Bogu za dar swojego Założyciela. Tak było również w Rzymie, gdzie siostry salwatorianki, ojcowie i bracia salwatorianie oraz ich współpracownicy zgromadzili się, aby dzielić się swoją radością, wdzięcznością i wiarą.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10 rano w kościele Santa Maria della Pietà na Campo Santo Teutonico. Przy uroczystym dźwięku dzwonów, około 35 salwatorianów wraz z mieszkańcami Papieskiego Kolegium Campo Santo Teutonico, pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Miltona Zonty, odmówiło jutrznię, po której nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci błogosławionego. Powodem wyboru tego miejsca jest fakt, że nowo beatyfikowany mieszkał przez pewien czas w Kolegium obok cmentarza „Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi” od października 1878 do maja 1879 roku. Piękna marmurowa tablica pamiątkowa została odsłonięta przez dwóch braci salwatorianów: Br. Krzysztofa Konecko, ekonoma Domu Macierzystego, oraz studenta Br. Juana Quintana. To właśnie rektor Papieskiego Kolegium Krzyżackiego, ks. prałat Hans-Peter Fischer, pochodzący z tej samej archidiecezji, co bł. Franciszek Jordan (Fryburg Bryzgowijski), pobłogosławił ją w obecności duchowych synów i córek bł. Franciszka Jordana przy dźwięku dzwonów, obok Bazyliki św. Piotra, i przy aplauzie wszystkich: wyraźny znak entuzjazmu i wdzięczności za dobro, którego Bóg dokonał w osobie Założyciela i nadal dokonuje we wszystkich, którzy chcą żyć charyzmatem salwatoriańskim.

Około godziny 11.00 wspólnota przeszła na Via della Conciliazione i zgromadziła się w kaplicy Domu Macierzystego Towarzystwa na uroczystej Eucharystii. W tym miejscu, które naprawdę zaprasza do modlitwy i medytacji, przechowywane są doczesne szczątki Założyciela.

O. Milton, w swojej homilii, zaprosił wszystkich obecnych, aby podzielali szeroką wizję Założyciela, nie gubiąc się w drobiazgach, mając wzrok utkwiony w Tego, który dał poznać ogromną miłość Boga Ojca: Jezusa Zbawiciela świata. Podkreślił również znaczenie poczucia bycia posłanym, tak jak Jezus został posłany przez Ojca i posłał swoich uczniów, aby byli rybakami ludzi, tak też bł. Franciszek Jordan pragnął tego dla swoich duchowych synów i córek. Salwatorianie są posłani, aby żyć i głosić we wspólnocie, w głębokiej relacji z Bogiem, aby wszyscy mogli odczuć i poznać miłość i bliskość Ojca, objawioną w Jego Synu Jezusie Zbawicielu.

Podczas toastu, po celebracji eucharystycznej, ks. Milton serdecznie podziękował ks. prałatowi Hansowi-Peterowi Fischerowi za jego obecność, hojność i pozwolenie na umieszczenie tablicy pamiątkowej ku czci bł. Franciszka Jordana, a ponadto za dobre i przyjazne relacje, które rozwijają się między wspólnotą salwatoriańską Domu Macierzystego a wspólnotą Papieskiego Kolegium Krzyżackiego.

Uroczystości zakończyły się obiadem: okazją do dalszego braterskiego dzielenia się, koncentrując się na przyjaźni i miłości, do której błogosławiony Franciszek Jordan zawsze wzywał swoich naśladowców.

Niech jego przykład będzie inspiracją dla wielu!

Błogosławiony Franciszku Jordanie, módl się za nami.

Za: www.sds.org

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda