Sercanie – Zagrzeb: Pomoc dla misji na Filipinach

Z okazji Niedzieli Misyjnej, 20 października, Wspólnota Misyjna DMZ z parafii Matki Kościoła w Zagrzebiu, w której pracują księża Sercanie, zorganizowała wystawę i zbiórkę pieniędzy dla misji sercańskich na Filipinach. Na wyspie Mindanao, za zebrane środki powstaje „domek chorwacki“ dla poszkodowanych w wyniku strasznego tajfunu.

W ostatnim czasie Wspólnota Misyjna parafii jest w ciągłym kontakcie z sercanami, a zwłaszcza z przełożonym Dystryktu Filipńskiego ks. Franciszkiem Pupkowskim, SCJ, którzy od 1989 r. pracują na wyspie Mindanao, jednej z najbiednijszych i najmniej rozwiniętych wysp. Wyspę już dwa razy nawiedził tajfun. Tajfun Pablo u grudniu 2102 r. był jednym z nawiększych, jednak dzięki wcześniejszym ostrzeżeniom nie wyrządził takich szkód jak ten z roku 2011, ktory zabił wiele osób. Mieszkańcy wyspy Mindanao dalej żyją w bardzo złych warunkach, często w tymczasowych schroniskach.

Wspólnota wiernych postanowiła zbierać środki na budowę nowych domów. Planuje się wybudować 500 takich domów. Wybudowano dotychczas 100. Jeden dom kosztuje od 125.000 pesosa (3000 dolarów amerykańskich) Wspólnota misyjna (DMZ) z Zagrzebia wysłała już czerwcu tego roku środki pieniężne na Filipiny. Zebrane kwoty podczas akci pomocowej w niedzielę misyjną zasilą powstanie na wyspie Mindanao budowę „domku chorwackiego“. Zdjęcia wznoszonych domków mozna bylo zobaczyć na wystawie zorganizowanej przez Mirele Vuković, przewodniczącą DMZ razem z Pavicom Ercegovac, jej zastęcą. Wystawa była złożona z trzech części: Filipiny i zniszczenia po tajfunie, Sercanie na Filipinach i „domek chorwacki“ na Mindanao.

Składka zebrana w czasie Mszy świętych w tym dniu, jak i datki jakie zbierała Dziecięca Wspólnota Misyjna (DMZ) przed kościołem, zostały wpłacone na Papieskie Dzieło Misyjne, jakie prowadzi archiecezja w Zagrzebiu.

Tekst: Jelena Vuković
(z chorwackiego przetłumaczył ks. A. Wośko, SCJ)

Za: www.sercanie.pl