Społeczny inspirator Rodziny Świętego Pawła wkrótce błogosławionym

W niedzielę 29 kwietnia 2012 roku, w rzymskiej bazylice Świętego Pawła za Murami, zostanie ogłoszony błogosławionym włoski ekonomista i świecki działacz społeczny Giuseppe Toniolo (1845-1918).

Nowy kandydat na ołtarze, to wybitna postać w dziejach katolickiej nauki społecznej oraz włoskiego laikatu. W 1889 r. założył we Włoszech Unię Katolickiej Nauki Społecznej oraz pracował nad wzmocnieniem w tym kraju Akcji Katolickiej. Po ogłoszeniu przez papieża Leona XIII w 1894 r., encykliki społecznej „Rerum novarum”, sformułował on pierwszy program polityczny chrześcijańskiej demokracji – „Program katolicki wobec socjalizmu” (wł. Programma dei cattolici di fronte al socialismo).

Dla członków Rodziny Świętego Pawła, Giuseppe Toniolo ma szczególne znaczenie. Jego zaangażowanie w sprawy społeczne u progu XX wieku, było dla bł. Jakuba Alberione, inspiracją do „społecznego” ukierunkowania charyzmatu Rodziny Świętego Pawła. W charyzmatycznej autobiografii „Abundantes Divitiae”, ks. Alberione pisał: „Kursy konferencji społecznych, studia społeczne w latach studiów teologicznych i następnych, kongresy o charakterze społecznym (…), współpraca z organizacjami i dziełami społecznymi, znajomości z działaczami Akcji Katolickiej, między innymi kard. Maffi, prof. Toniolo, hrabią Paganuzzi i ekonomistą Rezzara. (…) Działanie i modlitwa zostały ukierunkowane na pracę społeczną o charakterze chrześcijańskim, która zmierzała do uzdrowienia rządów, szkół, praw, rodziny, relacji pomiędzy klasami i narodami. Aby Chrystus Droga, Prawda i Życie zakrólował na świecie! Rodzina Świętego Pawła ma wielkie zadanie i odpowiedzialność” (AD 59 i 63).

Słowa prof. Toniolo były dla ks. Alberione bardzo ważne, także w rozeznaniu jego własnego apostolskiego powołania. Jak wspomina w „Abundantes Divitae”, to one, obok „światła” jakie otrzymał w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu i nauczania Leona XIII, były dla niego zobowiązaniem, „aby się przygotować do uczynienia czegoś dla Pana i ludzi nowego wieku, z którymi miał żyć” (AD 15).

Warto podkreślić, że ceremonii beatyfikacyjnej przewodniczyć będzie kard. Salvatore de Giorgi, członek Instytutu Jezusa Kapłana, będącego częścią Rodziny Świętego Pawła.

Mariusz Krawiec SS

Za: www.paulus.org.pl