Spotkanie Sercańskich Formatorów Ameryki Łacińskiej

Spotkanie Sercańskich Formatorów Ameryki Łacińskiej odbyło się w João Pessoa (Brazylia) w dniach 24-28 kwietnia 2017 r. w Centrum Socjalnym im. Ojca Dehona. Było to już drugie takie spotkanie prowincji połodniowoamerykańskich. Pierwsze miało miejsce w Caracas (Wenezuela) w 2015 r. Obecne, drugie spotkanie, upłynęło pod hasłem „Maryja uczy nas chodzić”, które jest kontynuacją dyskusji ropoczętej dwa lata temu w Caracas. Rozmawiano wówczas o konieczności formacji zarówno wychowanków, jak i wychowawców.

„Maryja, model, który wyznacza ścieżkę jak rozpoznać wolę Boga i Mu odpowiedzieć w wolności!” Maryja jest pierwszym chrześcijaninem, który przygotowuje się do służby! Zatem jest konkretnym przykładem dla nas wszystkich!

W przygotowaniu drugiego spotkania sercańskch formatorów ważną rolę odegrały różne spotkania i konferencje na poziomie lokalnym poświęcone tematyce przygotowania wychowawców. Należy podkreślić ważną rolę jaką w procesie przygotowania odegrały następujące osoby: ks. Carlos Alberto SCJ – prowincjał BRE, o. Ednardo SJ – przełożony zjednoczonej prowincji jezuitów w Brazylii, dr Livânia – psycholog, psychopedagog i neurolog.

Pod koniec spotkania uczestnicy doszli do wniosku, że proces formacyjny w Ameryce Łacińskiej, bazując na Ratio Formationis Generalis, musi za punkt wyjścia przyjąć ideę, że formacja ma prowadzić do powstania relacji pomiędzy wychowankiem, wychowawcą i Zgromadzeniem. Należy w formacji uwzględniać bogactwo kulturowe, dary i talenty każdego z podoopiecznych. Proces formacyjny, zarówno na etapie prowincjalnym, jak i międzyprowincjalnym, ma pomóc w przyswajaniu wartości życia zakonnego i kapłańskiego oraz misji naszego Zgromadzenia.

Uczestnicy podkreślili wartość takiego spotkania i konieczność organizowania kolejnych. Szlaki zostały przetarte! Teraz trzeba te pomysły zacząć wprowadzać w życie!

Za: www.sercanie.pl