Stowarzyszenie Misji Afrykańskich: Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Za  kilka dni, 8 grudnia, Kościół będzie obchodził Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W ten dzień, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich obchodzić będzie kolejną rocznicę swego założenia przez bpa Melchiora de Marion Brésillac w 1856 roku w Lionie, we Francji.

W tym roku, przygotowania do tych uroczystości mają szczególny charakter. 8 grudnia, w Godzinie Łaski dla Świata dzieło Centrum Misji Afrykańskich (CMA) zostanie uroczyście zawierzone Niepokalanemu Sercu Maryi. W ten szczególny dla nas dzień, chcemy również zawierzyć Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich darczyńców CMA oraz osoby i ich rodziny, które przez ofiary materialne przyłączyły się do wsparcia budowy Centrum Misji Afrykańskich, szczególnie tych, którzy przyczynili się do powstania ołtarza adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z Ołtarzem Eucharystycznym.

W czasie uroczystej Mszy świętej zostanie odczytany akt zawierzenia. Następnie, dyplomy z imionami i nazwiskami wszystkich osób i ich rodzin, które wsparły powstanie ołtarza adoracji Najświetszego Sakramentu wraz z Ołtarzem Eucharystycznym poprzez duchowy projekt „Zawierz siebie Maryi„, zostaną uroczyście umieszczone w ołtarzu adoracji Najświętszego Sakramentu, w specjalnie przygotowanym do tego celu przez artystę miejscu. Będzie to dla nas okazja aby nie tylko podziękować Wam za okazane dobre serce i wparcie, ale również sposobność do codziennej modlitwy za Was i za Wasze rodziny.

Jeżeli chcesz przyłączyć się do naszego projektu „Zawierz siebie Maryi‚, kliknij tutaj.

Przygotowania do tej uroczystości, chcemy rozpocząć od nowenny na cześć Niepokalanej Maryi Panny. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Dzień pierwszy – 29 listopada

Modlitwa

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej. 
Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królowę i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia. 
O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen (Modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)

Rozważanie
Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.

Antyfona

Cała piękna jesteś, Maryjo, 
i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. 
Tyś chwałą Jeruzalem, 
Tyś weselem Izraela, 
Tyś chlubą ludu naszego, 
Tyś ucieczką grzeszników, 
o Maryjo, Panno Najroztropniejsza, 
o Matko Najmiłosierniejsza, 
módl się za nami i wstaw się u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była. 
W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

P. Módlmy się. 
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.

Za: www.sma.pl