Studia Moralia świętują 50 lat istnienia

Zbieżnością godną odnotowania jest fakt, że w 50 rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, Studia Moralia – czasopismo naukowe Akademii Alfonsjańskiej będącej częścią Uniwersytetu Lateraneńskiego w Rzymie, świętuje swoje pięćdziesięciolecie. Czasopismo Studia Moralia  stanowi bogate źródło informacji dla tych, którzy chcą aktualizować swoją wiedzę w dziedzinie teologii moralnej. Wśród tematów poruszanych w czasopiśmie znajdują się wielokulturowość i pluralizm religijny, świeckość i konfrontacja z kulturą współczesną, pytania na temat godności osoby ludzkiej i o znaczenie natury ludzkiej, bioetyka i sens życia, tożsamość chrześcijańska i przekaz wiary. Są to tematy, o których nie można zapomnieć, zwłaszcza w dobie szczególnej potrzeby dawania świadectwa miłości chrześcijańskiej.

Prof. Gabriel Witaszek C.Ss.R.
Redaktor Naczelny