Home WiadomościZe Świata Trwa kapituła generalna Orionistów

Trwa kapituła generalna Orionistów

Redakcja

orione.pl16 maja 2016 r. to rocznica kanonizacji św. Alojzego Orione i jednocześnie dzień rozpoczęcia XIV Kapituły Generalnej, której główne motto brzmi: „Słudzy Chrystusa i ubogich”. Kapituła Generalna Synów Boskiej Opatrzności będzie odbywać się w Montebello della Bataglia do dnia 5 czerwca br. Udział w niej weźmie 44 zakonników z całego świata, w tym pięciu z Polski. W czasie Kapituły zostanie wybrany ósmy następca Ks. A. Orione. Ojcowie kapitulni będą pochylać się nad problemami jakimi żyje obecnie Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści, które obecne jest w 32 krajach świata. W Polsce Zgromadzenie posługuje od 1923 r. i ma swoje placówki w Warszawie, Wołominie, Łaźniewie, Rokitnie, Czarnej, Brańszczyku, Zduńskiej Woli, Kaliszu, Włocławku, Malborku, Międzybrodziu Bialskim oraz na Białorusi: w Łahiszynie i Kobryniu.

W Sanktuarium Matki Bożej Czuwającej w Tortonie, gdzie spoczywa św. Alojzy Orione, Synowie Boskiej Opatrzności (Orioniści) wieczorną Eucharystią rozpoczęli swoją XIV Kapitułę Generalną. Wśród 44 Ojców Kapitulnych jest 5-ciu naszych reprezentantów z Polski: ks. Sylwester Sowizdrzał, ks. Krzysztof Baranowski, ks. Piotr Jasek, ks. Adam Gołębiak oraz ks. Leszek Kromka.

„Ks. Orione spoczywa tam w szklanej urnie – tak rozpoczął swoją homilię Generał Zakonu ks. Flavio Peloso – natomiast tu, przy ołtarzu i wokół ołtarza Chrystusowego, jest żywy ks. Orione, którego tworzycie wy – drodzy Współbracia, Ojcowie Kapitulni, oraz wy – drogie Siostry Orionistki i świeccy żyjący charyzmatem ks. Orione”.

Ks. Generał w swojej homilii zachęcał obecnych do praktykowania miłości miłosiernej na wzór św. Alojzego Orione: „Proszę Was bracia: pamiętajcie o ubogich!” – powiedział na koniec ks. Flavio nawiązując do hasła Kapituły: „Słudzy Chrystusa i ubogich”.

Bezpośrednio po Mszy św. wszyscy celebransi udali się do tego miejsca w sanktuarium, w którym spoczywa św. Alojzy Orione i tam Ojcowie Kapitulni zostali po kolei wyczytani, a następnie wspólnie odmówili modlitwę za przyczyną św. Alojzego Orione.

Po uroczystej kolacji wszyscy uczestnicy Kapituły udali się do Montebello, gdzie przez najbliższe trzy tygodnie będą odbywać się obrady XIV Kapituły Generalnej.

Oficjalne prace Kapituły Generalnej rozpoczął uroczysty moment spotkania się wszystkich Ojców Kapitulnych z historią Zgromadzenia. W dniu dzisiejszym wszyscy zgromadzili się w jednej z sal domu w Montebello della Battaglia, gdzie w sierpniu roku 1940 (dwa miesiące po śmierci ks. Orione) odbyła się pierwsza w historii Zgromadzenia Kapituła.

Wszyscy zgromadzeni w tym szczególnym miejscu rozpoczęli pieśnią Dov’e carita e amore qui c’e Dio (Gdzie miłość i dobroć tam jest Bóg). W trakcie pieśni ks. Generał Flavio Peloso wyeksponował obraz ks. Orione, a przedstawiciele Ojców kapitulnych flagę oriońską. Radcy Generalni wnieśli w uroczysty sposób Pismo Święte, Konstytucje Zgromadzenia i zapaloną świecę symbolizującą Światło Chrystusa. Dalej każdy z Księży Prowincjałów wniósł flagi symbolizujące Państwa, w których obecne jest Zgromadzenie ks. Orione.

Został odczytany fragment Ewangelii św. Matusza:

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”. A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

dalej został odczytany fragment z Listów ks. Orione, a Brat Jorge David Silanes przypomniał wszystkim historię związaną z wydarzeniami I Kapituły Zgromadzenia. Całość zwieńczył odśpiewany przez wszystkich Hymn Veni Creator – wzywający obecności i światła Ducha Świętego. Następnie wszyscy Ojcowie kapitulni z błogosławieństwem ks. Generała Flavio Peloso udali się do sali obrad. Zostali wybrano skrutatorzy Kapituły. Ksiądz Generał i Radcy Generalni przedstawili sprawozdania z kończącej się kadencji pracy Rady Generalnej i aktualny stan Zgromadzenia. Następnie każdy z przybyłych Księży Prowincjałów przestawił w kilku słowach życie i działalność powierzonej mu Prowincji Zgromadzenia.

W trakcie pierwszej sesji porannej, drugiego dnia obrad, głos zabrali Księża Prowincjałowie poszczególnych Prowincji Zgromadzenia. W krótkich sprawozdaniach przedstawili swoje Prowincje, podkreślając ogólną sytuację personalną, zakonną oraz prowadzoną działalność. Szczególny nacisk położony został na inicjatywy nowe, będące w danej Prowincji odpowiedzią na wyzwania bieżących czasów.

Na początku drugiej sesji, jako przedstawiciel pięciu rewizorów, którzy sporządzili uwagi na temat raportu księdza Generała i księdza Ekonoma generalnego, zabrał głos brat Jorge David Silanez. Recenzenci raportów jasno wskazali mocne i słabe strony raportów, dające powody do radości i motywy do dalszej pracy. Powyższe zakończyła krótka dyskusja z udziałem Ojców Kapitulnych.

W godzinach popołudniowych, Ojcowie Kapitulni zajęli się sprawdzeniem i zatwierdzeniem regulaminu Kapituły. Wypowiedzieli się i przegłosowali proponowane przez Komisję Pre-Kapitulną zmiany.

W ostatniej sesji Ojcowie Kapitulni przystąpili do wyborów przewodniczącego Kapituły (został nim  wybrany Ksiądz Flavio Peloso), pierwszego wiceprezesa (został nim Ksiądz Tarcisio Vieira), drugiego wiceprezesa (Ksiądz Fernando P. Fornerod); oraz Sekretarza Kapituły (został nim Ksiądz Sylwester Sowizdrzal) i dwóch sekretarzy zastępców (Ksiądz P. Jorge Rocha i Ksiądz Aurelio Fusi).

Czytaj na www.orione.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda