Ukazał się siódmy tom Supplemento do Studia Moralia 2016

alfonsiana-orgUkazał się siódmy tom Supplemento do Studia Moralia 54/1 (2016), pod redakcją prof. Gabriela Witaszka i prof. Stefana Zamboniego, zatytułowany La misericordia nella tradizione alfonsiana (Miłosierdzie w tradycji alfonsjańskiej). Supplemento zawiera materiały z Dnia studyjnego (Giornata di studio), który się odbył w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie 2 marca 2016 roku.

Wśród poruszonych tematów należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie podjęte przez prof. Vimala Tirimanny, który mówił o percepcji moralności alfonsjańskiej po Soborze Watykańskim II.

Do Supplemento został także włączony artykuł Filomeny Sacco, która podjęła się analizy związku istniejącego pomiędzy miłosierdziem, sprawiedliwością a przeznaczeniem w dziełach świętego Alfonsa.

Supplemento zawiera także prezentację dwóch książek, doktoratów obronionych w Akademii Alfonsjańskiej: Filomeny Sacco [Il dinamismo della carità. la vita cristiana nel pensiero di sant’Alfonso Maria de Liguori (Dynamika miłości. Życie chrześcijańskie w myśli Alfons Maria de Liguori, Materdomini 2015]; oraz Sylwii Anelli [La crescita integrale della persona nel pensiero di padre Bernhard Häring, Roma 2015 (Integralny rozwój osoby w myśli Bernarda Haringa, Rzym 2015]. Prezentacji obydwu książek podjęli się kolejno prof. Antoni Donato i prof. Stefan Zamboni, którzy podkreślili, że tradycja alfonsjańska, przedstawiona w tych opracowaniach, jest ciągle żywa także dla naszej epoki.

Prof. Gabriel Witaszek, C.Ss.R.
Rzym