Ukraina: Nowa placówka sercanów. Pod opieką Patronki Misji

W niedzielę 13 października, w 96. rocznicę ostatnich Objawień Fatimskich w Irpiniu na Ukrainie odbyła się uroczysta instalacja nowego proboszcza parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Irpiniu i Świętej Rodziny w Kijowie – Winogradar. Został nim ks. Jan Podobiński SCJ. Tym samym rozpoczęła się nowa historia obecności Zgromadzenia Księży Sercanów na Ukrainie.

W ingresie nowego proboszcza uczestniczył dziekan kijowskiego dekanatu ks. Józef Czerwonka i dotychczasowy duszpasterz o. Piotr Gerszewicz OCD (karmelita). Ks. Podobiński po odczytaniu przez dziekana dekretu nominacyjnego ks. abpa Piotra Malczuka, przewodniczył liturgii Mszy św., wygłosił homilię i złożył wyznanie wiary.

Po zakończonej liturgii wierni podziękowali o. Piotrowi i karmelitom za dotychczasową pracę w tym miejscu i przywitali nowego proboszcza, który przekazał parafii obraz Serca Pana Jezusa polecając prowadzone parafie Jego miłości i opiece.

W parafii jest ok. 60 wiernych. Iprin jest miastem położonym 18 km od Kijowa, liczącym ok. 80 tys. mieszkańców. Ks. Podobiński będzie duszpasterzem także w parafii św. Rodziny w Kijowie – Winogradar.

Więcej (zdjęcia) na: www.sercanie.pl