Home WiadomościZe Świata Ważny edykt na drzwiach Wikariatu w Rzymie

Ważny edykt na drzwiach Wikariatu w Rzymie

Redakcja

Zgodnie z odwieczną praktyką dotyczącą wiernych, którzy zmarli w opinii świętości, na drzwiach Wikariatu Generalnego Diecezji Rzymskiej zawisł EDYKT w sprawie procesu Beatyfikacyjnego i Kanonizacyjnego Sługi Bożego o. Pedro Arrupe SJ – 28. Generała Towarzystwa Jezusowego.

Poniżej tłumaczenie treści edyktu na język polski.

 

Proces Beatyfikacyjny i Kanonizacyjny 
Sługi Bożego
PEDRO ARRUPE GONDRA SJ

E D Y K T

Dnia 5 lutego 1991 roku umierał w Rzymie Sługa Boży Pedro Arrupe Gondra SJ.

Sługa Boży wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1927 roku i po święceniach kapłańskich w roku 1938 został wysłany do Japonii, gdzie najpierw został magistrem nowicjuszy, a potem Prowincjałem. W 1965 roku został wybrany 28. Przełożonym Generalnym Towarzystwa Jezusowego. Poważna choroba, którą został dotknięty w 1981 roku, uniemożliwiła mu komunikację i poruszanie się. We wrześniu 1983 r. Kongregacja Generalna przyjęła jego rezygnację ze stanowiska Przełożonego Generalnego. Sługa Boży był gorliwie zaangażowany w troskę o Królestwo Boże, wyznając swoją wiarę i propagując inkulturację na polu ewangelizacji. Jego życie było bogate w gesty miłosierdzia i miłości wobec Kościoła oraz wierne posłuszeństwo papieżom. Pozwalał się prowadzić mądrości i wolności Ducha Świętego. Był zarówno uważnym obserwatorem „znaków czasu” jak i „prorokiem soborowej odnowy”. Dzisiaj Sługa Boży jest nadal podziwiany i czczony nie tylko w Towarzystwie ale i na całym świecie.

Ponieważ przekonanie o jego świętości wzrosło z latami coraz bardziej i w związku z formalną prośbą o zainicjowanie Procesu Beatyfikacyjnego i Kanonizacyjnego, powiadamiając o tym wspólnotę Kościoła, zachęcamy wszystkich wiernych o przedstawianie nam bezpośrednio lub za pośrednictwem Sądu Diecezjalnego Wikariatu w Rzymie (Piazza S. Giovanni in Laterano, 6 – 00184 ROMA) wszelkich informacji, które mogłyby w jakiś sposób przemawiać za lub przeciw opinii świętości wspomnianego Sługi Bożego.

Mając ponadto obowiązek zebrania, zgodnie z wymogami prawa, wszystkich tekstów mu przypisywanych, nakazujemy mocą tego EDYKTU, wszystkim tym, którzy byliby w posiadaniu takich tekstów, aby w najszybszym trybie przekazali temu Sądowi jakiekolwiek teksty autorstwa tego Sługi Bożego, jakie nie zostały jeszcze przekazane Postulatorowi Procesu.

Przypominamy, że za teksty uważa się nie tylko dzieła publikowane, które zostały już zresztą zebrane, ale również rękopisy, pamiętniki, listy i wszelkie zapiski osobiste Sługi Bożego. Ci, którzy pragną zachować ich oryginały, mogą przedstawić kopie z należycie potwierdzoną zgodnością z oryginałem.

Jednocześnie ustalamy, by obecny EDYKT pozostał wywieszony przez okres dwóch miesięcy na drzwiach Wikariatu Rzymu oraz opublikowany w dzienniku „L’Osservatore Romano” i „Avvenire” jak również w biuletynie Towarzystwa Jezusowego.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Wikariatu, dnia 3 grudnia 2018 roku.

Angelo Kard. De Donatis
Wikariusz Generalny

Marcello Terramani
Notariusz

Foto: arrupe.jesuitgeneral.org

Za: jezuici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda