Wielkopostne czuwanie modlitewne na Białorusi

Z 17 na 18 marca br., w Mińsku na Białorusi w katedralnej świątyni prawie pół tysiąca młodych spotkało się na nocnym modlitewnym czuwaniu. Tematem tego spotkania było pytanie: „Jak pozostać chrześcijaninem we współczesnym świecie?”  

Odpowiedź na to pytanie pomagał znaleźć abp. Tadeusz Kandrusiewicz. Zwracając się do młodzieży zaznaczył, że każdy chrześcijanin w dzisiejszym świecie najpierw powinien uznać, że jest grzeszny, później kategorycznie starać się zmieniać swoje życie, czyli się nawracać i wreszcie zostać do końca wiernym swojemu Zbawcy na co dzień.

Czuwaniu także miało na celu pokazać, że modlitwa w cale nie jest smutna i nie jest tylko dla osób starszych. Przebywając i rozmawiając z Chrystusem można doznać niesamowitej radości i poczucia bycia kochanym przez swojego Stwórcę.

Z naszych pijarskich parafii z Lidy i Szczuczyna także zostały zorganizowane grupki młodzieży, które pod przewodnictwem kl. Pawła (ze Szczuczyna) i kl. Dymitra SP (z Lidy) uczestniczyły w tym spotkaniu.

Wspólnota ze Szczuczyna
Zdjęcia z www.catholic.by

Za: www.pijarzy.pl.