Włochy: jezuici pomagają imigrantom

Trzy miliony dwieście tysięcy euro na pomoc imigrantom wydał w ubiegłym roku ośrodek Centro Astalli w centrum Rzymu, prowadzony przez jezuitów.

Pieniądze pochodziły głównie od prywatywnych ofiarodawców. Mowa jest o tym w szesnastym już dorocznym raporcie na temat działalności ośrodka, w którego prezentacji wzięli udział m.in. przewodnicząca Izby Deputowanych włoskiego parlamentu Laura Boldrini i sekretarza generalny włoskiego episkopatu. biskup Nunzio Galantino.

Centro Astalli wydaje każdego dnia 220 posiłków, udziela schronienia blisko tysiącu osobom w różnych punktach Wiecznego Miasta, a z jego przychodni lekarskiej korzysta każdego dnia około dwudziestu osób. Liczba wolontariuszy współpracujących z ośrodkiem wzrosła w ubiegłym roku o dwustu i wynosi obecnie 834. W spotkaniach na temat problemów imigracji, organizowanych przez jezuitów, wzięło już udział dwadzieścia sześć i pół tysiąca uczniów rzymskich szkół średnich.

KAI/kk

Za: www.deon.pl