Wybór Matki Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki

Matka Yvonne Reungoat jest dziewiątą Przełożoną generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w drugim sześcioleciu swojego mandatu. Została wybrana 24 października o godzinie 9.35 w pierwszym skrutynium. Oficjalne ogłoszenie zostało przyjęte długimi i serdecznymi oklaskami.

iostra Yvonne Reungoat ma 69 lat. Urodziła się 14 stycznia 1945 w Plouenan we Francji. Ma 49 lat profesji zakonnej. W Radzie generalnej jest od 18 lat a od 2008 roku jest Przełożoną Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Służbę animacji i zarządzania rozpoczęła w 1983 roku jako Inspektorka Córek Maryi Wspomożycielki we Francji. W 1990 roku została nominowana delegatką Inspektorek Hiszpanii i Francji dla Regionu Afryka Wschodnia. Zadanie to pozwoliło Jej poznać inną część Zgromadzenia a jednocześnie uczestniczyć w XIX Kapitule generalnej. W 1991 roku została wybrana Przełożoną prowincji afrykańskiej Matki Boga z siedzibą w Lomé (Togo). W ciągu tych lat ceniła sobie szczególnie relacje z siostrami, zwracała uwagę na dziewczęta w okresie formacji, współpracę z Rodzina Salezjańską, formację animatorów i miłość względem ubogich.

Podczas XX Kapituły Generalnej (1996) została wybrana Radną wizytatorką. W tym sześcioleciu odwiedza wspólnoty i spotyka CMW szczęściu inspektorii Ameryki Łacińskiej, cztery europejskie i Koreę. W 2002 roku podczas XXI Kapituły generalnej została wybrana Wikarią generalną Zgromadzenia. Z serdeczną dobrocią towarzyszy wspólnotom bezpośrednio zależnym od Matki Generalnej, koordynuje programowanie i organizację formacji dla neo-Inspektorek; daje szczególne miejsce współpracy Zgromadzenia z Salezjańskim Stworzeniem Historycznym (ACSS).

W 2004 odwiedza wspólnoty Ispektorii Św. Teresy w Madrycie i w 2005 Inspektorię Naszej Pani Afryki w Demokratycznej Republice Konga.

Podczas XXII Kapituły generalnej w 2008 została wybrana Przełożoną generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Obecna XXIII Kapituła Generalna (szósta, w której Matka uczestniczy) ponownie wybiera Ją Matką Generalną na drugie sześciolecie. Na zapytanie zadane przez siostrę Ciriaca Hernández – uczestniczkę Kapituły o największej liczbie lat profesji zakonnej, czy przyjmuje mandat Matka Yvonne bardzo wzruszona odpowiedziała: «Przyjmuję! Dziękuję za zaufanie. Podtrzymuje mnie wyrażenie biblijne: „Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny”. Zawierzam się całkowicie Maryi i przyjmuję Jej zaproszenie: „Czyńcie wszystko cokolwiek Wam powie”»

Za: www.salezjanie.pl