Wybrano nowy Zarząd Generalny Sióstr Orionistek

20 maja 2017 r. w Rzymie Siostry Orionistki biorące udział w Kapitule Generalnej wybrały nowy Zarząd Generalny. W wyniku tajnego głosowania wybrano:

Siostra Maria Mabel Spagnuolo – Przełożona Generalna
Siostra Maria Sylwia Zagórowska – Wikaria generalna 
Siostra Maria Irma Rabasa – II Radna generalna
Siostra Maria Françoise – Ravaoarisoa – III Radna generalna
Siostra Maria Rosa Delgado Rocha – IV Radna generalna
Siostra Maria Józefa Kalinowska – V Radna i Ekonomka generalna

Przełożonej generalnej, jej Radnym i wszystkim Siostrom Małym Misjonarkom Miłosierdzia składamy najlepsze życzenia na nową drogę posługi!
Dzień zakończy się celebracją dziękczynną i zawierzeniem nowego Zarządu generalnego Maryi, naszej Matce i Niebieskiej Założycielce.

Gratulujemy Matce Generalnej S.M. Mabel  i nowej Radzie Generalnej. Niech Pan obdarza Was swym błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami w tej odpowiedzialnej posłudze.

Ave Maria e avanti!

Za: www.orione.pl