XVI Zgromadzenie Ogólne Unio Fratrum Minorum Europae

W dniach 14-19 października 2019 roku odbyło się w niezwykłym mieście Palermo XIV Zgromadzenie Ogólne Unio Fratrum Minorum Europae
poświęcone zagadnieniu: Sekularyzacja dzisiaj w Europie.

Zgromadziliśmy się ze wszystkich Prowincji i Kustodii należących do konferencji CONFRES, COTAF, COMPI, SLAS i SLAN, oraz jeden delegat ESC (z części europejskiej), razem z trzema Definitorami Generalnymi Europy. Letni klimat Palermo przełożył się na braterski klimat spotkania, spokojnego, radosnego w prawdziwej komunii.

Podczas spotkań i prelekcji zdaliśmy sobie jeszcze głębiej sprawę, jak bardo Europa zmieniła się i zmienia się, jak szybkiej ewolucji poddane są nasze konferencje i nasze prowincje. Uświadomiliśmy sobie również, jak bardzo dwa płuca Europy – wschodnie i zachodnie – reprezentują rzeczywistości różne, które domagają się uczciwego dialogu i współpracy, aby funkcjonować w harmonii.

Możemy powiedzieć, że UFME objawiło się nam w całej złożoności jako potrzebujące odnowienia, aby być bardziej ciałem przystosowanym do wymagań współczesności: aby odpowiedzieć wyzwanim wewnętrznym Zakonu i tym, które pochodzą z zewnątrz. Dlatego też zdecydowano, żeby podjąć pracę w tym kierunku w najbliższych miesiącach, aż do następnego Zgromadzenia Ogólnego, przewidzianego nie tak jak zazwyczaj – za dwa lata – ale w najbliższym roku, w październiku 2020.

W ten sposób będziemy mogli lepiej przygotować się do Kapituły Generalnej 2021 i przestudiować na nowo aspekty UFME (celowość, struktura i działalność). W tej perspektywie została odnowiona prezydentura UFME; nowy prezesem został wybrany fr. Miljenko Steko, Prezes SLAS, wiceprezesem Fr. Claudio Durighetto, Prezes COMPI. Rada Stała jest złożona, według tego, co ustalono w Statutach, z pozostałych prezesów konferencji.

Tegoroczne Zgromadzenie skierowało naszą uwagę na współczesność, nie jako wroga, z którym należy walczyć, ale raczej jako na czas i na miejsce, w których należy rozwijać naszą misję, poprzez świadectwo wiary, która się odnawia i wyraża się w formach wspólnotowych, które niech wyrażają moc humanizującą i pociągające piękno Ewangelii miłosierdzia. Nie jesteśmy powołani do bycia strażnikami przeszłości, ale prorokami przyszłości, aby budować od dziś, w pokorze słuchania i dialogu, poprzez odwagę nowych wyborów zdolnych do wyrażania naszego franciszkańskiego charyzmatu i do pociągania do życia w Kościele.

Z wdzięcznością wobec prezesa, który skończył mandat, wobec sekretarza generalnego i wobec ministra prowincjalnego prowincji sycylijskiej, który razem ze swoimi braćmi postarał się o dobry przebieg Zgromadzenia i o zakosztowanie przez nas piękna i dobroci tej ziemi, umęczonej i błogosławionej, umawiamy się na za rok i życzymy wszystkim zgody na wspólnej drodze – w mocy Ducha. 

Dziewica Niepokalana, Królowa Zakonu Braci Mniejszych niech nam towarzyszy w tej drodze i niech błogosławi nasze zamierzenia, razem z naszym serafickim Ojcem Franciszkiem i wszystkimi naszymi świętymi.  

Za: www.franciszkanie.net