Home WiadomościZe Świata XXI Zgromadzenie Generalne Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

XXI Zgromadzenie Generalne Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Redakcja

Dzisiaj, 30 kwietnia, w Rzymie, rozpoczęło się XXI Zgromadzenie Generalne Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Zebrani na nim delegaci reprezentują różne jednostki administracyjne SMA z całego świata. Trwać ono będzie do 24 maja. Zgromadzenia Generalne SMA odbywają się co 6 lat. Ostatnie Zgromadzenie odbyło się w 2013 r.

Prowincję Polską reprezentują: ks. Andrzej Grych SMA, przełożony Prowincji Polskiej oraz delegat, ks. Łukasz Kobielus SMA, pracujący obecnie na misjach w Togo i pełniący funkcję wice-przełożonego regionalnego w tym kraju. W Zgromadzeniu Generalnym bierze udział również p. Bożena Latocha, misjonarka świecka SMA, która jest delegatem misjonarzy świeckich.

Zgromadzeni delegaci zajmować się będą wieloma sprawami, które dotyczą SMA i wszystkich jego członków. Jednym z pierwszych czynności Zgromadzenia Generalnego jest wybranie Przełożonego Generalnego oraz jego Rady, która kierować będzie SMA przez następne 6 lat.

Papież Paweł VI w swojej encyklice Evangelii Nuntiandi tak pisał o roli Ducha Świętego:

‘Obecnie w Kościele dostrzegamy szczególny czas Ducha Świętego. Wszędzie wierni usiłują nie tylko lepiej Go poznać i pojąć takim, jakim Go objawia Pismo św., ale też oddać się Mu w wielkim rozradowaniu duszy, otwierając się na Jego tchnienie. Bardzo liczni, gromadząc się koło Niego, chętnie poddają się Jego kierownictwu. Jeśli zatem Duch Święty tak wielką rolę odgrywa w życiu Kościoła, to z pewnością największą odgrywa w dziele ewangelizacji. Nie bezpodstawnie i nie przypadkowo początek ewangelizacji przypadł na dzień Pięćdziesiątnicy; stało się to właśnie pod tchnieniem Ducha Świętego.

Można więc powiedzieć, że Duch Święty jest głównym sprawcą w szerzeniu Ewangelii, ponieważ On pobudza do przepowiadania i przygotowuje serce człowieka do przyjęcia i rozumienia słowa zbawienia. Również słusznie można twierdzić, że On jest celem i kresem wszelkiej ewangelizacji. On sam bowiem dokonuje swego stworzenia, mianowicie tworzy nową ludzkość, do której ewangelizacja winna zmierzać poprzez ową jedność w różnorodności, do jakiej prowokuje przepowiadanie Ewangelii w społeczności chrześcijańskiej. Ponadto za pośrednictwem Ducha Świętego Ewangelia przenika aż do świata, ponieważ On daje zrozumienie „znaków czasu” — znaków Bożych — które ewangelizacja odkrywa i tłumaczy ich znaczenie w życiu ludzkim’ (EN 75).

W swojej encyklice misyjnej, Redemptoris Missio, św. Jan Paweł II napisał słowa, które nic nie straciły ze swojej aktualności. Te słowa określają charyzmat pierwszej ewangelizacji Stowarzyszenia Misji Afrykańskich:

‘Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla do głoszenia wielkich dzieł Bożych: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (2 Kor 9, 16). W imieniu całego Kościoła muszę powtórzyć to wołanie świętego Pawła.’ (RM 1).

Niech Duch Święty, ‘główny sprawca misji’ (RM 21) prowadzi zgromadzonych delegatów, aby rozeznali oni Wolę Bożą dla SMA, wczytując się w Jego głos.

Sługo Boży, bp Melchiorze de Marion Bresillac, założycielu Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, wspieraj nas swoimi modlitwami.

Za: www.sma.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda