XXVII Kapituła Generalna Sióstr Pijarek

W dniach 8.07-13.08.2019 w Nemi, koło Rzymu, odbywa się XXVII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Pijarek. Uczestniczy w niej 40 sióstr z 13 krajów z 4 kontynentów, na których swoją działalność edukacyjna prowadzą Siostry Pijarki.

Dnia 24 lipca siostry wybrały nową Kongregację Generalną.

Przełożoną Generalną została M. Asunción Perez z Hiszpanii. W skład Kongregacji weszły: Josefina Costa-Jussa z Hiszpanii, Valeria Pereira z Brazylii, Marta Ramirez z Meksyku oraz Urszula Kwaśniewska z Polski.

W duchu modlitwy i otwarte na prowadzenie Ducha Świętego, Siostry podejmują refleksję na temat nowych dróg wpisanych w nasz pijarski charyzmat, by dać odpowiedź na obecne wyzwania i potrzeby edukacyjne, zarówno w dziełach szkolnych jak i poza nimi.

Polską Delegaturę Sióstr Pijarek reprezentuje na Kapitule s. Katarzyna Śledź, nowo mianowana Przełożona Delegatury, oraz s. Urszula Kwaśniewska.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie modlitewne.