Zapowiedź XXXIII Kapituły Generalnej

W Rzymie, w dniach 11-25 czerwca 2017, odbędzie się 33. Kapituła Generalna Zmartwychwstańców. Temu niezwykle ważnemu dla życia naszego Zgromadzenia wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: „Świadkowie obecności Zmartwychwstałego Pana: od wspólnoty do świata”.

Chcemy skoncentrować się na zmartwychwstańczym powołaniu, które domaga się od nas świadectwa o obecności i działaniu Zmartwychwstałego Pana w Kościele i w świecie. Takie autentyczne świadczenie jest możliwe dzięki osobistemu i wspólnotowemu spotkaniu z Bogiem, który jest miłością. Było ono udziałem pierwszych uczniów Jezusa, dlatego św. Jan rozpoczyna swój list słowami: „To wam oznajmiamy, czego dotykały nasze ręce” (1J 1,1), a następnie wyznaje: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4,16).

Za: www.zmartwychwstancy.pl