Zmiany w Kalendarzu Liturgicznym Rodziny Wincentyńskiej

Przełożony Generalny, Ks. Tomaž Mavrič CM objaśnia publikowanym poniżej liście zmiany w Kalendarzu Liturgicznym Rodziny Wincentyńskiej zatwierdzonym w 2016 r. przez Stolicę Apostolską.

Rzym, 8 marca 2017

Do wszystkich członków Zgromadzenia Misji
Do wszystkich Sióstr Miłosierdzia
Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej

Drodzy Konfratrzy, Siostry i Członkowie Rodziny Wincentyńskiej,

Niech łaska i pokój Jezusa zawsze będą z nami!

Niedawno dotarła do nas wiadomość, że informacje dotyczące aktualizacji wincentyńskiego kalendarza liturgicznego nigdy nie zostały Wam przekazane. Prawdopodobnie list, który miał być przetłumaczony, zagubił się między dwoma biurami Kurii Generalnej Zgromadzenia Misji. Przykro nam, że tę informację, którą powinniście otrzymać w kwietniu zeszłego roku, wysyłamy do Was z opóźnieniem.

1. W związku z tym, dopiero teraz przesyłam zaktualizowany, liturgiczny kalendarz wincentyński. Jest on zatwierdzony dla Zgromadzenia Misji i dla Sióstr Miłosierdzia, ale nie jest zarezerwowany jedynie dla Rodziny Wincentyńskiej.

2. Informacja o zmianie daty obchodów Uroczystości św. Ludwiki de Marillac, z 15 marca na 9 maja, została Wam już przekazana w zeszłym roku.

3. Kolejna zmiana dotyczy św. Franciszka Regis Cleta, którego wspomnienie zostało przeniesione z 18 lutego na 9 lipca. Powodem tej zmiany jest połączenie tego wspomnienia ze wspomnieniem innych męczenników tej samej kategorii z kalendarza powszechnego. Biorąc pod uwagę, że chodzi o kalendarz własny, mamy przywilej wymieniania najpierw św. Franciszka Regis Cleta, a później św. Augustini’ego Zhao Rong i jego towarzyszy.  

4. Pod datą 28 lipca, znajdziecie świętego, który nie należy do Rodziny Wincentyńskiej. Chodzi o św. Piotra Chryzologa, którego wspomnienie w kalendarzu powszechnym przypada 30 lipca. Otóż, aby zachować tę datę dla św. Justyna de Jacobis, musieliśmy w naszym kalendarzu przesunąć wspomnienie św. Piotra Chryzologa na inny dzień. Takie przesunięcie jest możliwe tylko wtedy, gdy obchody naszego wspomnienia pokrywają się ze wspomnieniem innego świętego z kalendarza powszechnego.

5. Jak zauważycie, niektóre wspomnienia w obecnym kalendarzu stały się wspomnieniami dowolnymi, ale pozostają obowiązkowe w kraju, z którego pochodzi dany błogosławiony lub święty. Jednak nie oznacza to, że inni nie muszą obchodzić tych wspomnień.

6. Zasugerowano nam usunięcie święta Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia) z kalendarza własnego, ponieważ ma ono charakter powszechny. Zgodzono się jednak, aby to święto pozostało w naszym kalendarzu ze względu na modlitwy, które były zatwierdzone dla Zgromadzenia na ten dzień.

7. Gdy imiona męczenników nie są wymienione w oficjalnie zatwierdzonym kalendarzu wincentyńskim (na przykład 26 czerwca), możemy dowolnie wymieniać wszystkie imiona znajdujące się w ordo (kalendarzu liturgicznym).

Dziękuję za wzięcie pod uwagę tych zmian. Niech Bóg błogosławi każdemu z nas na czas trwających obchodów Roku Jubileuszowego podkreślających narodziny naszego charyzmatu.

Wasz brat w św. Wincentym,

Tomaž Mavrič CM
Przełożony Generalny

Za: www.famvin.org