Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Jasna GóraDziś – 8 września, obchodzimy święto Narodzenia Najśw. Marii Panny. Mszy św. odpustowej odprawionej o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Święto Narodzenia Najśw. Marii Panny znane jest również jako święto Matki Bożej Siewnej, bowiem w tym dniu podczas Mszy św. w kościołach święci się ziarno.

Na wspólną modlitwę przybyli księża przedstawiciele Kapituły Archikatedry Częstochowskiej, Bractwo Królowej Polski, pielgrzymi i częstochowianie, łącznie ok. 4,5 tys. osób.

„Stajemy na Jasnej Górze, górze łaski i nadziei, by podziękować Bogu za dar Maryi, za Jej narodzenie, Jutrzenki naszego zbawienia, za dar Jej rodziców Joachima i Anny – mówił witając wiernych o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry – W uroczystość odpustową Maryja gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, która jest wpisana w każde źdźbło ziarna, które dziś przynosimy pod nowy zasiew prosząc Maryję o wstawiennictwo, by Bóg dał temu ziarnu moc obfitego plonu. A w rozpoczętym roku jubileuszowym pomagaj nam Jasnogórska Pani kształtować naszą codzienność według Ewangelii, abyśmy umieli budować żywą koronę dla Ciebie, Częstochowska Pani”.

„Antyfona na wejście dzisiejszego święta podkreśla stan radości. Radości, która jest darem nie tylko osobistym, ale również wspólnotowym – podkreślał w homilii abp Wacław Depo – Radość trzeba dzielić, ale i ukierunkować ku innym dla jej pomnożenia. Przeżywamy więc radość narodzin Najświętszej Maryi Panny, bo z Niej, jak podkreśla Antyfona, wzeszło słońce sprawiedliwości – Chrystus, który jest naszym Bogiem. Dlatego w kolekcie mszalnej modliliśmy się przed chwilą tajemnicą już macierzyństwa Maryi jako początku naszego zbawienia, zaś św. Jan Paweł II nie zawaha się powiedzieć, że Maryja jest światem odnowionym miłością Zbawiciela, pierwszą odkupioną. Przyznajmy, że w tych artykułach wiary możemy odnaleźć wiedzę o sensie naszego życia”.

„Św. Paweł tłumaczy nie tylko Rzymianom, ale wszystkim pokoleniom, również i każdemu z nas, że życie ludzkie jest czymś więcej niż tylko czasoprzestrzenią pomiędzy poczęciem, narodzinami i śmiercią. Życie nasze ma wieczny początek w Bogu i wieczny cel w zjednoczeniu z Nim na wieki. Bóg nas umiłował i powołał do życia, usprawiedliwił z porządku złej wolności Adama i Ewy i przeznaczył, abyśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna i byli ukształtowani na Jego obraz. Inaczej mówiąc, naszym losem wspartym łaską Boga jest przemienienie nas na podobieństwo Chrystusa i obdarzenie chwałą Nieba” – wyjaśniał metropolita.

W wigilię święta tj. w środę, 7 września Mszy św. w bazylice przewodniczył i homilię wygłosił o. Stanisław Baranowski. Eucharystia została poprzedzona Procesją Maryjną pod przewodnictwem o. Krystiana Gwioździka. O godz. 21.00 Apel Jasnogórski poprowadził o. Marcin Minczyński.

Zobacz: galeria zdjęć

o. Stanisław Tomoń
BPJG /mn, es

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.