Toruń: o redemptorystach w ruchu oporu w czasie II wojny światowej

www.redemptor.plW dniach 12-13 listopada 2015 r. w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu miał miejsce I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej.
Wśród prelekcji dotyczących zaangażowania duchowieństwa i osób konsekrowanych w polskim podziemiu niepodległościowym znalazł się też referat: „Udział redemptorystów polskich w ruchu oporu i tajnym nauczaniu w latach II wojny światowej”, wygłoszony przez o. Macieja Sadowskiego CSsR, adiunkta na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II oraz Rektora WSD Redemptorystów w Tuchowie.

Organizatorami tego ważnego colloquium historyków z całej Polski był Wydział Nauk Historycznych UMK, Fundacja Generał Elżbiety Zawadzkiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum II Wojny Światowej. Kongres był próbą syntezy 25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową tragicznego okresu dwóch okupacji niemieckiej i sowieckiej w latach 1939-1945.

Dobrze przyjęty przez liczne audytorium wykład przybliżył reprezentatywne osoby, miejsca i formy zaangażowania polskich redemptorystów w ruchu oporu, tajnym nauczaniu i pomocy udzielanej Żydom w obliczu tragedii holocaustu. Referat zwieńczony został kilkuminutowym fragmentem znanego filmu dokumentalnego: „W służbie Obfitego Odkupienia. Redemptoryści polscy w okowach dwóch totalitaryzmów”, autorstwa Dariusza Walusiaka i Macieja Sadowskiego CSsR.

Zaprezentowane przedłożenie potwierdziło dobitnie raz jeszcze niezaprzeczalną tezę, że tragiczne czasy konfliktów, wojen i obrony polskiej tożsamości były zawsze wielką próbą sumień, sprawdzianem autentyczności wiary oraz wyznawanych wartości. W takich warunkach wierność Bogu, Ojczyźnie i własnemu powołaniu wymagała najwyższego poświęcenia. Redemptoryści czasów wojny jednoznacznie zdali ten egzamin i są inspiracją dla nowych pokoleń synów św. Alfonsa M. de Liguoriego.

o. Maciej Sadowski CSsR, Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Za: www.redemptor.pl.