Uroczyste rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego w diecezji drohiczyńskiej

”Osoby konsekrowane są drogą do nieba dla ludzi świeckich”. 30 XI, w pierwszą niedzielę Adwentu, z woli papieża Franciszka w Kościele rozpoczął się – Rok Życia Konsekrowanego. Pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” będziemy go przeżywać do 2 II 2016 roku.

W diecezji drohiczyńskiej uroczyste rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego odbyło się 22 grudnia (poniedziałek). Tego dnia biskup drohiczyński Tadeusz Pikus spotkał się z przedstawicielami zgromadzeń zakonnych z całej diecezji. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta w kaplicy seminaryjnej. Eucharystii przewodniczył Biskup Tadeusz Pikus. Dalsza część uroczystości miała miejsce w refektarzu, gdzie wspólnie zaśpiewano kolędę, odczytano fragment Ewangelii wg Św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim a następnie biskup pobłogosławił opłatki, którymi łamiąc się składano sobie życzenia. Zwracając się do wszystkich zebranych JE podkreślał, jak ważna jest misja pełniona przez osoby konsekrowane, zwracał uwagę na trud jaki siostry i bracia podejmują każdego dnia prowadząc domy opieki, warsztaty dla osób niepełnosprawnych i wiele innych dzieł, o których wie niewiele osób. Składając życzenia biskup cytując słowa jednego z misjonarzy podkreślał, że w Święta Bożego Narodzenia najważniejsze jest, by Bóg znalazł choć odrobinę miejsce w sercu każdego z nas.

Dzielenie się opłatkiem było dla zebranych okazją, by osobiście zwrócić się z życzeniami do biskupa drohiczyńskiego, który każdego słuchał z uwagą i często dopytywał o szczegóły codziennej posługi. W tej radosnej i ciepłej atmosferze w diecezji drohiczyńskiej oficjalnie rozpoczęto Rok Życia Konsekrowanego.

W diecezji drohiczyńskiej pracuje 13 zgromadzeń zakonnych żeńskich w 18 domach, przebywa w nich 113 sióstr. Są 3 domy zakonne męskie, które skupiają 24 zakonników.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Bolewska-Iwani