Uroczystości górnośląskie w Doniecku na Ukrainie

Niedziela, 29 września br. przejdzie do historii Górnego Śląska i Donbasu, gdzie od 24 lat duszpasterstwo prowadzi Zgromadzenie Chrystusowców. To dzięki zainteresowaniu i organizacji ks. Ryszarda Karapudy TChr wraz z nowym konsulem generalnym RP w Doniecku nastąpiło otwarcie nowej karty stosunków ukraińsko-śląskich.

Uroczysta Msza święta w kościele pw. Świętego Józefa pod przewodnictwem abp Wiktora Skworca – metropolity katowickiego i z udziałem bpa Mariana Buczka – ordynariusza diecezji charkowsko-zaporoskiej, ks. prof. Bernarda Kołodzieja TChr, ks. Wiesława Wójcika – dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego oraz posługującego od 7 lat w tym największym mieście zagłębia Donbasu – ks. dziekana Ryszarda Karapudy TChr zgromadziła największe delegacje władz Śląska i przedstawicieli Doniecka. W modlitwę włączyli się ponadto: Henryk Litwin, ambasador RP na Ukrainie, konsulowie, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i większość parafian miejscowych Polaków, Rosjan, Ukraińców, studentów-katolików z Afryki.

Modlono się za wywiezionych w latach 1945-1948 ponad 50 tys. górników ze Śląska na Wschód, z których połowa już nigdy nie wróciła do Polski. Zostali na ziemi ukraińskiej w bezimiennych mogiłach lub zasypanych dołach na terenie całego Związku Radzieckiego.

W kazaniu abp Skworc podkreślił: „Wdzięczny jestem tutejszej parafii i diecezji, proboszczowi Ryszardowi i bp Marianowi za życzliwe otwarcie tej świątyni, w której umieszczamy tablicę analogiczną w treść, jak ta w katowickiej katedrze. I za przyjęcie dzwonu pamięci – od  katowickiej archidiecezji i województwa śląskiego – niech jego głos świadczy o naszej pamięci o rodakach, niech ją utrwala. Imię dzwonu jest August Hlond, Prymas Polski, Sługa Boży. Na ramie dzwonu umieszczono napis: Pamięci robotników przymusowych z Górnego Śląska 1945-54”.

Dyrektor IDE, ks. Wiesław Wójcik TChr w imieniu przełożonego generalnego chrystusowców podziękował ks. Ryszardowi za trud zorganizowania tego historycznego wydarzenia w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata, jak też za dar dzwonu założyciela zgromadzenia do tego jedynego kościoła chrystusowców w tej części Ukrainy.

Abp Skworc wraz z biskupami tej diecezji, w której pracuje tylko 60 księży pobłogosławił plac pod budowę kaplicy w Trudovskoye (nowa dzielnica Doniecka), gdzie istniał od 1945 r. obóz dla przetrzymywanych tu Niemców i Ślązaków.

W poniedziałek, 30 września liczna delegacja Śląska i duchowni zostali zaproszeni na specjalną sesję dla studentów historii w Donieckim Uniwersytecie Narodowym. Tutaj nasz zakonny historyk ks. prof. Bernard Kołodziej przedstawił wykład o Tragedii Górnośląskiej podkreślając bestialskie zachowania żołnierzy sowieckich, którzy w 1945 r. weszli na Śląsk.

Drugi wykład, dr Dariusza Węgrzyna, historyka katowickiego IPN ukazał „czas niewolników”, w którym to najpierw Ukraińcy jechali na zachód do przymusowej pracy na rzecz Niemców, a później, m.in. Ślązacy pojechali w odwrotnym kierunku, na Ukrainę. To była pierwsza lekcja historii o ludziach niewolniczej  pracy z Górnego Śląska w Donbasie.

Zachęcam do przeczytania o tych odkrywanych dopiero dziś kartach historii na stronach internetowych www.goscniedzielny.pl.

Galeria zdjęć tutaj.

Ks. Wiesław Wójcik TChr

Dyrektor IDE

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.