Uroczystości ku czci św. Józefa w Wadowicach

Św. Józef19 marca 2015 r w sanktuarium św. Józefa „Na Górce” w Wadowicach odbyły się uroczystości ku czci patrona Kościoła powszechnego. Czwartkowy odpust poprzedziła dziewięciotygodniowa nowenna.

Nabożeństwa, odprawiane niezmiennie od 120 lat, przyciągnęły rzesze wiernych z ziemi wadowickiej i Podbeskidzia.

W karmelitańskim sanktuarium w Wadowicach od rana odprawiane były Msze św. z okazji uroczystości św. Józefa, Małżonka i Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jednej z przedpołudniowych Eucharystii przewodniczył o. Ryszard Stolarczyk OCD, duszpasterz z wadowickiego klasztoru. W kazaniu zakonnik przypomniał, że św. Józef był człowiekiem nie słów, lecz czynów, i zauważył, że Pismo Święte nie prezentuje żadnych wypowiedzi małżonka Maryi. „Ale są opisane jego czyny. One mówią o jego wielkości i formacie. Św. Józef odnalazł się wobec niezwykłego wyzwania, jakim jest tajemnica Wcielenia. Matka Boża i on spotkali się z tajemnicą Wcielenia w sposób dojrzały. Nie wystarczy uklęknąć, przeżegnać się i powiedzieć, że się rozumie wszystko. Trzeba wobec tej tajemnicy podejmować codziennie decyzje, żyć w niej, poruszać się cały czas w tej rzeczywistości”. „Św. Józef nie zgubił się i przez wiarę odnalazł odpowiedź” – dodał były przeor klasztoru karmelitów bosych w Czernej. Zaznaczył, że oblubieniec Maryi pokazuje dzisiejszym ludziom, jak się odnaleźć w roli małżonka, mężczyzny, gospodarza.

Św. Józef jest uważany za opiekuna i ojca zakonu karmelitów bosych, troszczącego się i potrzeby duchowe i materialne zakonników i zakonnic. Spośród polskich klasztorów tego zgromadzenia jego kult wyjątkowo mocno rozwinął się w kościele „na Górce” w Wadowicach. To figurkę tego świętego wziął ze sobą św. Rafał Kalinowski, gdy przyjechał na wadowicką fundację. W 1911 r. erygowano tu bractwo św. Józefa. Jego celem było szerzenie kultu św. Józefa oraz uświęcanie siebie przez naśladowanie jego cnót. Przejawem kultu św. Józefa jest wielka nowenna, odprawiana od 1895 r. Przez dziewięć kolejnych śród przed uroczystością św. Józefa gromadzą się wierni z Wadowic i okolicy na uroczystej mszy św. z okolicznościowym kazaniem i nabożeństwem. Przed wadowickim obrazem świętego Józefa od wieków modliło się wielu wiernych świeckich, sióstr zakonnych, zakonników, kapłanów, biskupów. Był wśród nich także młody Karol Wojtyła. Jan Paweł II ofiarował pierścień papieski dla przyozdobienia obrazu w wadowickim kościele karmelitańskim. 19 marca 2004 r. kard. Franciszek Macharski nałożył ten pierścień na obraz patrona świątyni i nadał kościołowi tytuł sanktuarium świętego Józefa.

KAI

Za: www.karmel.pl.