W Krakowie spotkali się formatorzy redemptoryści z całej Europy

W dniach 12-16 lipca 2013 w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie formatorów redemptorystów z całej Europy, zorganizowane przez Sekretariat Formacji Konferencji Redemptorystów Europy.

Uczestniczyli w nim redemptoryści z Polski, Słowacji, Ukrainy, Austrii, Niemiec, Francji, Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, zaangażowani w prowadzenie formacji podstawowej w Zgromadzeniu: przewodniczący sekretariatów formacji, rektorzy seminarium, magistrzy nowicjatu, prefekci i socjusze postulatu i studentatu oraz duszpasterze powołań.

Obrady koncentrowały się wokół aktualnej sytuacji wspólnot formacyjnych i wyzwań, jakie napotykają redemptoryści w poszczególnych prowincjach i wiceprowincjach Europy na tle sytuacji Kościołów lokalnych. Była to także okazja do wzajemnego poznania się osób zaangażowanych w tę ważną posługę oraz zapoznania się z kształtem formacji w poszczególnych krajach.Podczas dyskusji w grupach i zebrań plenarnych starano się nakreślić nową wizję wspólnej pracy w Europie na poziomie formacji. Podkreślano, że w najbliższych latach należy podejmować dalsze starania o przełamywanie barier mentalnościowych i kulturowych oraz wzmocnienie nauki języka angielskiego i włoskiego, które są wspólnymi językami w Konferencji.

Uczestnicy zastanawiali się też nad wsparciem dla pracy formatorów i poszerzeniem wzajemnej współpracy w wychowywaniu nowych pokoleń redemptorystów w Europie. Spotkaniu przewodniczył koordynator Konferencji Redemptorystów Europy o. Jacek Zdrzałek, który przybliżył wspólne inicjatywy apostolskie podejmowane w Europie. Natomiast przewodniczący Generalnego Sekretariatu Formacji o. Alberto Eseverri przekazał informacje dotyczące m.in. przygotowywanego drugiego tomu „Podręcznika Formatora CSsR” oraz kontynuacji międzynarodowych kursów duchowości redemptorystowskiej i specjalistycznych dwuletnich kursów dla współbraci pracujących bądź przygotowujących się do pracy w formacji.

Po wspólnej dyskusji postanowiono, że w następnych latach będzie kontynuowany wspólny dla Europy miesiąc odnowy duchowej dla współbraci przed ślubami wieczystymi, zaś w 2014 roku zostanie zorganizowane we Włoszech spotkanie seminarzystów redemptorystów z całej Europy. Zaplanowano także kolejne spotkanie wszystkich wychowawców, które ma się odbyć w 2015 r. w Irlandii.

Spotkania dyskusyjne były przeplatane wspólną modlitwą, która odbywała się w różnych językach i w dwóch obrządkach łacińskim i bizantyńskim. Odczuwało się wielką wartość i znaczenie wspólnych celebracji, które gromadziły uczestników wokół Jezusa Odkupiciela jako centrum wspólnoty i źródła mocy potrzebnej do codziennego życia i wszelkiej posługi.

Uczestnicy mieli okazję odwiedzić niektóre historyczne miejsca w Krakowie oraz sanktuarium Bożego Miłosierdzia i centrum bł. Jana Pawła II. Nawiedzili również sanktuaria maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Tuchowie. W niedzielny wieczór ojcowie wzięli udział w rozpoczęciu międzynarodowego miesiąca odnowy, który odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Jest to czas bezpośredniego przygotowania do złożenia ślubów wieczystych, w którym uczestniczą klerycy z różnych krajów Europy. Formatorzy odwiedzili też dom nowicjatu i spotkali się z nowicjuszami w Lubaszowej.

o. Łukasz Listopad CSsR

Za: www.redemptor.pl.