Watykan: kazanie adwentowe

O pokorze Franciszka z Asyżu jako ewangelicznej drodze do braterstwa i pokoju mówił o. Raniero Cantalamessa OFM Cap w drugim tegorocznym kazaniu adwentowym.

Jak w każdy piątek Adwentu, wysłuchał go w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater Ojciec Święty ze swymi współpracownikami.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie.